سرویس ها

📌 خدمات جدید
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1467 بازدید ویدیو اینستاگرام video + İgtv +Reel - [سرعت بالا] توضیحات 1,000  تومان 2147483647/1000 16 دقیقه فعال
1456 فالوور اینستاگرام - ارزان [30کا/روز] - [NR] ⛔ توضیحات 6,380  تومان 300000/100 4 دقیقه فعال
1463 فالوور اینستاگرام واقعی [ضمانت دائمی] - [10کا/روز] - [10% Drop] ♻ توضیحات 12,600  تومان 1000000/100 18 ساعت 13 دقیقه فعال
1464 فالوور اینستاگرام واقعی [ضمانت: 365روز] - [20کا/روز] - [10% Drop] ♻ توضیحات 14,590  تومان 500000/100 فعال
1465 فالوور اینستاگرام واقعی [ضمانت: 365روز] - [40کا/روز] - [10% Drop] ♻ توضیحات 17,240  تومان 200000/100 فعال
1466 فالوور اینستاگرام واقعی [100کا/روز] - [ریزش کم] توضیحات 17,570  تومان 250000/50 4 دقیقه فعال
1454 ممبر تلگرام کانال - [هیدن] - [20کا/روز] - [زیر 100 کا] ⛔ توضیحات 23,000  تومان 25000/100 فعال
1462 ممبر تلگرام کانال/گروه [استارت آنی] - [بدون ریزش] - [30-100کا/روز] توضیحات 66,000  تومان 600000/500 فعال
🤖 فالوور اینستاگرام [ ارزان ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1406 فالوور اینستاگرام - [8کا/روز] - [NR] ⛔ توضیحات 2,590  تومان 3000/10 1 ساعت 6 دقیقه فعال
1401 فالوور اینستاگرام - [1کا/روز] - [NR] ⛔ توضیحات 3,680  تومان 1000/20 فعال
1461 فالوور اینستاگرام - [15کا/روز] - [NR] ⛔ توضیحات 4,290  تومان 15000/10 فعال
1402 فالوور اینستاگرام - [3کا/روز] - [NR] ⛔ توضیحات 5,140  تومان 10000/10 فعال
1400 فالوور اینستاگرام - [MIX] - [NR] ⛔ توضیحات 6,740  تومان 2000000/50 14 ساعت 54 دقیقه فعال
⛔️ فالوور اینستاگرام [ ریزش کم ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1437 فالوور اینستاگرام - واقعی خارجی [Low Drop] - [5کا/روز] توضیحات 6,740  تومان 25000/10 11 دقیقه فعال
1421 فالوور اینستاگرام - واقعی خارجی [Low Drop] - [5کا/روز] توضیحات 12,860  تومان 5000/10 56 دقیقه فعال
1422 فالوور اینستاگرام - واقعی خارجی [Low Drop] - [30کا/روز] توضیحات 13,470  تومان 100000/10 1 ساعت 10 دقیقه فعال
1424 فالوور اینستاگرام - واقعی خارجی [Low Drop] - [5کا/روز] توضیحات 13,770  تومان 1000000/100 15 ساعت 59 دقیقه فعال
1423 فالوور اینستاگرام - واقعی خارجی [Low Drop] - [50کا/روز] توضیحات 14,080  تومان 500000/10 1 ساعت 18 دقیقه فعال
1425 فالوور اینستاگرام - واقعی خارجی [Low Drop] - [25کا/روز] توضیحات 15,000  تومان 400000/100 5 ساعت 2 دقیقه فعال
1426 فالوور اینستاگرام - واقعی خارجی [Low Drop] - [100کا/روز] توضیحات 16,220  تومان 250000/50 18 دقیقه فعال
1427 فالوور اینستاگرام - واقعی خارجی [Low Drop] - [50کا/روز] توضیحات 16,530  تومان 200000/100 2 ساعت 22 دقیقه فعال
♻️ فالوور اینستاگرام [ ضمانتی ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
350 فالوور میکس پروفایلدار [ ریزش کم ][ واقعی ] 💠 توضیحات 15,000  تومان 5000000/100 2 ساعت 14 دقیقه فعال
1372 فالوور میکس ارزان 💯 توضیحات 15,210  تومان 50000/100 13 ساعت 3 دقیقه فعال
1349 فالوور میکس [ سرعت بالا ] [ 30 روز ضمانت ]♻🚀 توضیحات 15,390  تومان 500000/100 14 ساعت 3 دقیقه فعال
344 فالوور میکس پروفایلدار [ ریزش کم ][ استارت آنی ] 🚀 توضیحات 16,800  تومان 400000/100 1 ساعت 50 دقیقه فعال
355 فالوور میکس پروفایلدار [ ریزش کم ][ سرعت بالا ] 💠⚡️ توضیحات 17,500  تومان 400000/100 4 ساعت 51 دقیقه فعال
1385 فالوور میکس اسپید [60 الی 100 کا در روز] [ریزش خیلی کم]⚡️⚡️ توضیحات 18,000  تومان 500000/1000 2 ساعت 23 دقیقه فعال
323 فالوور ریزش کم [استارت آنی] [30 روز ضمانت] [سرعت بالا] ♻⚡️⚡ توضیحات 18,240  تومان 500000/100 1 ساعت 47 دقیقه فعال
1428 فالوور اینستاگرام [ضمانت دائمی] - [50کا/روز] - [10% Drop] ♻ توضیحات 19,890  تومان 5000000/100 1 ساعت 58 دقیقه فعال
267 فالوور میکس واقعی [استارت آنی] [ضمانت 30 روز] [جبران ریزش خودکار] ♻⚡️🤖 توضیحات 24,230  تومان 500000/10 12 ساعت 29 دقیقه فعال
1355 سریعترین فالوور آپدیت شده [ضمانت 60 روز][ریزش ۵ درصد ] 🔥🔥 توضیحات 31,300  تومان 500000/10 58 دقیقه فعال
105 فالوور میکس ریزش صفر [ 30 روز ضمانت ][ پیشنهادی ] ♻⚡️💎 توضیحات 34,280  تومان 500000/100 2 ساعت 17 دقیقه فعال
287 فالوور میکس کم ریزش [ سرعت بالا ][ ضمانت 1 سال ] ♻ 🔥 توضیحات 35,070  تومان 1000000/100 1 ساعت 39 دقیقه فعال
195 فالوور واقعی بدون ریزش [سرعت بالا] [365 روز ضمانت] ♻ 🚀 توضیحات 38,460  تومان 5000000/10 13 دقیقه فعال
194 فالوور میکس واقعی [پیج های خصوصی] [30 روز ضمانت] ♻ 🛡 توضیحات 40,450  تومان 50000/10 2 ساعت 51 دقیقه فعال
🇮🇷 فالوور اینستاگرام [ ایرانی ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
288 فالوور 20 ~ 30 درصد ایرانی [سرعت بالا] [استارت آنی] 🔥 توضیحات 16,800  تومان 10000/100 1 ساعت 2 دقیقه فعال
270 فالوور 30 ~ 40 درصد ایرانی [استارت آنی] 🔥 توضیحات 17,500  تومان 10000/100 4 ساعت 7 دقیقه فعال
178 فالوور 30~ 50 درصد ایرانی [استارت آنی] 🔥 ❤ توضیحات 18,200  تومان 22000/100 48 دقیقه فعال
280 فالوور ایرانی با کیفیت [سرعت بالا] [استارت آنی] 🚀 🔥 توضیحات 18,900  تومان 10000/100 1 ساعت 17 دقیقه فعال
298 فالوور ایرانی گلد [استارت آنی] 🥇 ❤ توضیحات 19,600  تومان 20000/100 2 ساعت 51 دقیقه فعال
271 فالوور 40 ~ 60 درصد ایرانی [استارت آنی] 🔥 ❤ توضیحات 20,300  تومان 20000/200 3 ساعت 8 دقیقه فعال
272 فالوور ایرانی الماس [استارت آنی] 💎 ❤ توضیحات 21,000  تومان 20000/100 1 ساعت 16 دقیقه فعال
281 فالوور 90 درصد ایرانی [استارت آنی] [20 درصد هدیه] 💎 🔥 ❤ توضیحات 35,630  تومان 50000/100 42 دقیقه فعال
268 فالوور فول ایرانی پاشا [پیشنهادی] [30 روز ضمانت] 💎❤ توضیحات 83,030  تومان 5000/100 1 ساعت 2 دقیقه فعال
303 فالوور ایرانی پرفکت [استارت آنی] [هدیه دار ] [ 90 روز ضمانت ] 💵🇮🇷 توضیحات 93,960  تومان 10000/100 5 ساعت 53 دقیقه فعال
179 فالوور ایرانی رودیوم [کیفیت بالا] [لایک 10 پست آخر]💎❤⚡️ توضیحات 129,960  تومان 10000/100 52 دقیقه فعال
👍 لایک اینستاگرام [ بدون ضمانت ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1436 لایک اینستاگرام - [ارزانترین در ایران] - [30کا/روز] - [NR] ⛔ توضیحات 920  تومان 500000/10 34 دقیقه فعال
320 لایک میکس [ ارزان ][ سرعت خوب ] ⚡️ توضیحات 1,360  تومان 50000/10 2 ساعت 43 دقیقه فعال
108 لایک میکس [ ریزش کم ][ سرعت خوب ] ⚡️ توضیحات 1,570  تومان 100000/10 22 دقیقه فعال
159 لایک میکس [ بدون ریزش ][ سرعت بالا ] ⚡️💎 توضیحات 2,210  تومان 300000/10 25 دقیقه فعال
174 لایک واقعی [ ضمانت 30 روز ][ بدون ریزش ] ♻ توضیحات 3,330  تومان 30000/10 21 دقیقه فعال
111 لایک اسپید واقعی [ ریزش کم ][ سرعت 60 کا ] ⚡️⚡️❤ توضیحات 3,510  تومان 150000/10 27 دقیقه فعال
11 لایک واقعی [ بدون ریزش ][ 200 کا در روز ][ ضمانت 30 روز ] ⚡️ ♻ 💎 توضیحات 3,680  تومان 50000/50 23 دقیقه فعال
16 لایک واقعی [ کیفیت بالا ][ ضمانت 30 روز ] ♻ 💎 توضیحات 4,140  تومان 30000/10 3 ساعت 47 دقیقه فعال
17 لایک واقعی [ اکسپلور ][ ضمانت 30 روز ] ♻ 💎 توضیحات 4,360  تومان 25000/20 20 دقیقه فعال
🇮🇷 لایک اینستاگرام [ ایرانی ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
15 لایک ایرانی ارزان [پروفایلدار] 🇮🇷 توضیحات 3,250  تومان 300000/100 23 دقیقه فعال
163 لایک ایرانی [30 درصد ایرانی] [تضمین کیفیت] 🇮🇷💎❤ توضیحات 4,130  تومان 50000/100 5 ساعت 58 دقیقه فعال
322 لایک الماسی ایرانی [سرعت خوب] 💎 توضیحات 7,000  تومان 20000/50 2 ساعت 57 دقیقه فعال
1353 لایک ایرانی کیفیت بالا توضیحات 10,630  تومان 20000/100 2 ساعت 1 دقیقه فعال
1352 لایک اینستاگرام فول ایرانی [پیشنهادی] 🇮🇷 💎 توضیحات 31,200  تومان 20000/50 1 ساعت 32 دقیقه فعال
1392 لایک فول ایرانی 100٪پروفایل دار [سرعت بالا] [ریزش کم]💎 🇮🇷 توضیحات 35,650  تومان 20000/50 2 ساعت 45 دقیقه فعال
1374 لایک اینستاگرام فول ایرانی [فقط خانم] - [پیشنهادی] 🇮🇷 💎 توضیحات 43,200  تومان 20000/50 22 دقیقه فعال
1375 لایک اینستاگرام فول ایرانی [فقط آقا] - [پیشنهادی] 🇮🇷 💎 توضیحات 50,400  تومان 20000/50 28 دقیقه فعال
👁 بازدید اینستاگرام [ Views + Reel + IGTV ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1439 بازدید اینستاگرام [همه پست ها] - [سرعت بالا] توضیحات 930  تومان 10000000/1000 12 دقیقه فعال
1315 بازدید ویدیو اینستاگرام [ استارت آنی ][ برنزی ] 👁 توضیحات 2,960  تومان 10000000/100 7 دقیقه فعال
170 بازدید ویدیو اینستاگرام [ استارت آنی ][ آلفا ] 👁 توضیحات 3,060  تومان 50000000/100 4 ساعت 11 دقیقه فعال
169 بازدید ویدیو اینستاگرام [ استارت آنی ][ طلایی ] 👁 توضیحات 3,450  تومان 100000000/100 7 دقیقه فعال
1316 بازدید ویدیو اینستاگرام [ استارت آنی ][ نقره ای ] 👁 توضیحات 3,450  تومان 100000000/100 3 دقیقه فعال
171 بازدید ویدیو اینستاگرام [ حرفه ای اکسپلور ] 👁 توضیحات 3,680  تومان 2147483647/500 25 دقیقه فعال
356 بازدید ویدیو اینستاگرام [ استارت آنی ][ ارزان ] 👁 توضیحات 4,310  تومان 10000000/100 4 دقیقه فعال
سیو / ایمپرشن / ریچ / بازدید پروفایل
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
72 بازدید پروفایل + بازدید ویدئو اینستاگرام [ارزان] توضیحات 850  تومان 50000000/1000 27 دقیقه فعال
246 ایمپرشن - ریچ اینستاگرام [طلایی] توضیحات 3,050  تومان 300000/10 20 دقیقه فعال
247 ایمپرشن اینستاگرام [حرفه ای اکسپلور] توضیحات 3,370  تومان 100000000/100 12 دقیقه فعال
248 ایمپرشن - بازدید پروفایل + بازدید ویدئو اینستاگرام [الماسی] توضیحات 3,680  تومان 100000000/100 17 دقیقه فعال
22 سیو پست اینستاگرام [استارت آنی] [ارزان] 🔖 توضیحات 6,630  تومان 8000/10 2 ساعت 12 دقیقه فعال
تبلیغات اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1325 ارسال به دایرکت اینستاگرام [ ایرانی ][ بازدهی عالی ] 🔥 توضیحات 247,000  تومان 100000/1000 1 روز 27 دقیقه فعال
بازید لایو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1395 بازدید لایو [ ارزان ] 💸 توضیحات 22,950  تومان 10000/10 17 دقیقه فعال
1396 بازدید لایو [ سرعت بالا ] 🚀 توضیحات 45,900  تومان 10000/10 37 دقیقه فعال
کامنت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
34 کامنت ایرانی [متن دلخواه] 💬 توضیحات 40,000  تومان 2500/10 7 ساعت 12 دقیقه فعال
260 کامنت فول ایرانی [متن دلخواه] 💬 توضیحات 96,000  تومان 1200/10 1 ساعت 7 دقیقه فعال
خدمات تردز
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1357 فالوور تردز [ با کیفیت ] 👌 توضیحات 103,430  تومان 20000/100 1 دقیقه فعال
1358 فالوور تردز [ 356 روز ضمانت ] ♻ توضیحات 128,520  تومان 50000/10 فعال
1368 لایک تردز [ سرعت خوب ] 🚀 توضیحات 149,940  تومان 25000/10 فعال
1369 لایک تردز [ 30 روز ضمانت ] ♻ توضیحات 226,440  تومان 50000/50 فعال
1361 فالوور تردز [ 30 روز ضمانت ] ♻ توضیحات 232,560  تومان 50000/20 فعال
1362 فالوور تردز [ 90 روز ضمانت ] ♻ توضیحات 250,920  تومان 25000/100 فعال
1370 لایک تردز [ 365 روز ضمانت ] ♻ توضیحات 306,000  تومان 200000/50 فعال
1363 فالوور تردز [ ضمانت داعمی ] ♻ توضیحات 336,600  تومان 150000/100 فعال
🇮🇷 ممبر تلگرام [ ایران ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1419 ممبر تلگرام کانال/گروه - [هیدن] توضیحات 20,100  تومان 2500/1000 1 روز 16 ساعت 49 دقیقه فعال
1345 ممبر هیدن کانال های زیر 100 کا [سرعت بالا] توضیحات 26,400  تومان 10000/1000 41 دقیقه فعال
1347 ممبر اد اجباری کانال های زیر 100 کا [سرعت بالا] توضیحات 26,400  تومان 10000/1000 27 دقیقه فعال
1397 ممبر کانال فول ایرانی[استارت آنی] [بدون ریزش] 🇮🇷🚀 توضیحات 39,900  تومان 10000/500 10 دقیقه فعال
👤 ممبر تلگرام ارزان [ بدون ضمانت ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1410 ممبر تلگرام کانال/گروه - [ارزان] - [NR] ⛔ توضیحات 15,300  تومان 1000/100 36 دقیقه فعال
1453 ممبر تلگرام کانال/گروه - [40کا/روز] - [NR] ⛔ توضیحات 16,720  تومان 50000/100 50 دقیقه فعال
1412 ممبر تلگرام کانال/گروه - [10کا/روز] - [NR] ⛔ توضیحات 19,770  تومان 18000/100 4 ساعت 29 دقیقه فعال
1417 ممبر تلگرام کانال/گروه - [ارزان S2] - [NR] ⛔ توضیحات 19,770  تومان 30000/100 5 ساعت 17 دقیقه فعال
1411 ممبر تلگرام کانال/گروه - [واقعی] - [Nice Quality] [NR] ⛔ توضیحات 21,730  تومان 170000/10 20 دقیقه فعال
1413 ممبر تلگرام کانال/گروه - [5کا/روز] - [NR] ⛔ توضیحات 22,650  تومان 20000/100 30 دقیقه فعال
1415 ممبر تلگرام کانال/گروه - [سرعت بالا] [Instant] [NQ] - [NR] ⛔ توضیحات 23,870  تومان 50000/100 4 ساعت 45 دقیقه فعال
1416 ممبر تلگرام کانال/گروه - [سرعت بالا] [0-2/ساعت] [Low Drop] - [NR] ⛔ توضیحات 30,300  تومان 60000/100 1 ساعت 23 دقیقه فعال
👤 ممبر تلگرام [ ضمانتی ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1414 ممبر تلگرام کانال/گروه - [20-30کا/روز] - [ضمانت: 3روز] ♻ توضیحات 16,530  تومان 100000/10 1 ساعت 5 دقیقه فعال
1457 ممبر تلگرام کانال/گروه - [20-30کا/روز] - [ضمانت: 7روز] ♻ توضیحات 24,480  تومان 100000/10 فعال
1458 ممبر تلگرام کانال/گروه - [20-30کا/روز] - [ضمانت: 15روز] ♻ توضیحات 32,440  تومان 100000/10 فعال
1459 ممبر تلگرام کانال/گروه - [20-30کا/روز] - [ضمانت: 30روز] ♻ توضیحات 37,950  تومان 100000/10 فعال
1460 ممبر تلگرام کانال/گروه - [20-30کا/روز] - [ضمانت: 60روز] ♻ توضیحات 42,840  تومان 100000/50 فعال
👤 ممبر تلگرام [ فقط گروه ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
100 ممبر ادلیست گروه [ارزان] توضیحات 21,900  تومان 15000/2000 3 روز 19 ساعت 50 دقیقه فعال
1398 ممبر گروه فول ایرانی[استارت آنی] [بدون ریزش] 🇮🇷🚀 توضیحات 39,900  تومان 10000/100 1 ساعت 40 دقیقه فعال
بازدید پست تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1371 بازدید پست کانال [فوق ارزان] 👁 توضیحات 10  تومان 200000000/100 7 دقیقه فعال
239 بازدید پست کانال [1 پست] 👁 توضیحات 10  تومان 100000000/100 5 دقیقه فعال
241 بازدید پست کانال [5 پست آخر] 👁 توضیحات 200  تومان 2000000/10 11 دقیقه فعال
242 بازدید پست کانال [10 پست آخر] 👁 توضیحات 590  تومان 2000000/10 28 دقیقه فعال
244 بازدید پست کانال [50 پست آخر] 👁 توضیحات 2,170  تومان 2000000/10 41 دقیقه فعال
243 بازدید پست کانال [20 پست آخر] 👁 توضیحات 3,570  تومان 2000000/100 43 دقیقه فعال
245 بازدید پست کانال [100 پست آخر] 👁 توضیحات 5,430  تومان 2000000/10 47 دقیقه فعال
ری اکشن تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
215 ری اکشن تلگرام [ 😱 ] توضیحات 590  تومان 5000000/10 2 روز 5 ساعت 14 دقیقه فعال
204 ری اکشن مثبت تلگرام [ 👍🤩🎉🔥❤🥰👏🏻 ] توضیحات 590  تومان 1000000/10 1 ساعت 11 دقیقه فعال
1381 ری اکشن تلگرام [ 🙏 ] توضیحات 590  تومان 5000000/10 10 دقیقه فعال
1313 ری اکشن تلگرام [ 👀 ] توضیحات 590  تومان 5000000/10 43 دقیقه فعال
1311 ری اکشن تلگرام [ 👻 ] توضیحات 590  تومان 5000000/10 1 ساعت 18 دقیقه فعال
1310 ری اکشن تلگرام [ 😍 ] توضیحات 590  تومان 5000000/10 22 ساعت 27 دقیقه فعال
1305 ری اکشن تلگرام [ 🖕 ] توضیحات 590  تومان 5000000/10 6 دقیقه فعال
1304 ری اکشن تلگرام [😐] توضیحات 590  تومان 5000000/10 5 دقیقه فعال
1308 ری اکشن تلگرام [ 💯 ] توضیحات 590  تومان 5000000/10 3 ساعت 36 دقیقه فعال
1307 ری اکشن تلگرام [ 😭 ] توضیحات 590  تومان 5000000/10 10 دقیقه فعال
1306 ری اکشن تلگرام [ 👌 ] توضیحات 590  تومان 5000000/10 30 دقیقه فعال
1303 ری اکشن تلگرام [⚡] توضیحات 590  تومان 5000000/10 10 دقیقه فعال
1302 ری اکشن تلگرام [ 🤣 ] توضیحات 590  تومان 5000000/10 8 دقیقه فعال
216 ری اکشن تلگرام [ 😁 ] توضیحات 590  تومان 5000000/10 1 روز 4 ساعت 14 دقیقه فعال
214 ری اکشن تلگرام [ 🤩 ] توضیحات 590  تومان 5000000/10 12 ساعت 6 دقیقه فعال
213 ری اکشن تلگرام [ 😢 ] توضیحات 590  تومان 5000000/10 14 دقیقه فعال
212 ری اکشن تلگرام [ 🎉 ] توضیحات 590  تومان 5000000/10 2 روز 30 دقیقه فعال
211 ری اکشن تلگرام [ 🤮 ] توضیحات 590  تومان 5000000/10 4 روز 10 ساعت 12 دقیقه فعال
210 ری اکشن تلگرام [ 🔥 ] توضیحات 590  تومان 5000000/10 3 ساعت 45 دقیقه فعال
209 ری اکشن تلگرام [ 💩 ] توضیحات 590  تومان 5000000/10 1 روز 20 ساعت 25 دقیقه فعال
208 ری اکشن تلگرام [ ❤ ] توضیحات 590  تومان 5000000/10 22 دقیقه فعال
206 ری اکشن تلگرام [ 👍 ] توضیحات 590  تومان 5000000/10 16 دقیقه فعال
1420 ری اکشن منفی تلگرام [ 👎😢💩🤮🤬 ] توضیحات 590  تومان 1000000/10 9 ساعت 26 دقیقه فعال
1382 ری اکشن تلگرام [ 🥰 ] توضیحات 1,150  تومان 50000/10 11 دقیقه فعال
خدمات روبیکا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1321 بازدید ویدئو روبیکا واقعی [ روبینو ] توضیحات 2,700  تومان 500000/25 15 دقیقه فعال
1441 لایک پست روبیکا ارزان [ روبینو ] توضیحات 6,000  تومان 20000/10 4 دقیقه فعال
1322 لایک پست روبیکا واقعی [ روبینو ] توضیحات 7,000  تومان 500000/25 20 دقیقه فعال
1440 فالوور روبیکا ارزان [ روبینو ] توضیحات 26,000  تومان 20000/20 20 ساعت 55 دقیقه فعال
1323 فالوور روبیکا واقعی [ روبینو ] توضیحات 34,800  تومان 500000/25 8 دقیقه فعال
1324 ممبر کانال روبیکا [ واقعی ] توضیحات 70,800  تومان 500000/25 46 دقیقه فعال
1356 ممبر گروه روبیکا [ واقعی ] توضیحات 82,800  تومان 500000/25 1 روز 5 ساعت 57 دقیقه فعال
خدمات آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
328 بازدید ویدیو آپارات 👁🗨 توضیحات 16,130  تومان 50000/50 6 روز 8 ساعت 56 دقیقه فعال
329 کامنت آپارات 💬 توضیحات 54,740  تومان 20000/500 فعال
326 فالوور ایرانی آپارات 👥 توضیحات 69,120  تومان 2500/50 39 دقیقه فعال
327 لایک ویدیو آپارات ❤ توضیحات 90,000  تومان 100000/2000 3 روز 6 ساعت 19 دقیقه فعال
خدمات سروش
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
337 پاپ آپ سروش 9 ساعته ⏰ توضیحات 530,000  تومان 1000/1000 فعال
338 پاپ آپ سروش 12 ساعته ⏰ توضیحات 630,000  تومان 1000/1000 فعال
339 پاپ آپ سروش 24 ساعته ⏰ توضیحات 770,000  تومان 1000/1000 فعال
خدمات آی گپ
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
340 پاپ آپ آی گپ 3 ساعته ⏰ توضیحات 250,000  تومان 1000/1000 فعال
342 پاپ آپ آی گپ 6 ساعته ⏰ توضیحات 430,000  تومان 1000/1000 فعال
343 پاپ آپ آی گپ 9 ساعته ⏰ توضیحات 530,000  تومان 1000/1000 فعال
خدمات ایتا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1391 ممبر کانال ایتا [سرعت متوسط] [استارت آنی] ⚡️💎 توضیحات 142,800  تومان 500000/25 3 ساعت 15 دقیقه فعال
330 پاپ آپ ایتا 3 ساعته ⏰ توضیحات 260,000  تومان 1000/1000 فعال
333 پاپ آپ ایتا 12 ساعته ⏰ توضیحات 640,000  تومان 1000/1000 فعال
334 پاپ آپ ایتا 24 ساعته ⏰ توضیحات 790,000  تومان 1000/1000 فعال
فالور کلاب هاوس
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
313 فالوور کلاب هاوس [ ارزان ] توضیحات 281,360  تومان 8000/50 8 روز 23 ساعت 30 دقیقه فعال
خدمات تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
78 بازدید ویدئو فوق ارزان تیک تاک توضیحات 640  تومان 1000000000/100 10 دقیقه فعال
79 بازدید ویدئو ایرانی تیک تاک توضیحات 7,350  تومان 100000000/100 6 دقیقه فعال
80 لایک فوق ارزان تیک تاک توضیحات 58,910  تومان 50000/10 5 دقیقه فعال
86 فالوور میکس تیک تاک[ضمانت 30 روز] توضیحات 82,420  تومان 750000/10 4 ساعت 56 دقیقه فعال
82 لایک سرعت بالا تیک تاک [ضمانت 90 روز] الماس 💎 توضیحات 124,320  تومان 10000/100 فعال
84 فالوور تیک تاک [ضمانت 30 روز] پرفکت 💵 توضیحات 195,840  تومان 10000/20 14 ساعت فعال
خدمات یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
149 بازدید ویدیو یوتیوب [ برنزی ] 3⃣ توضیحات 12,750  تومان 100000/500 8 ساعت 11 دقیقه فعال
148 بازدید ویدیو یوتیوب [ ارزان ] 💯 توضیحات 17,850  تومان 1000000/500 14 ساعت 47 دقیقه فعال
147 بازدید ویدیو یوتیوب [ارزانترین در ایران]🇮🇷 توضیحات 27,540  تومان 10000000/1000 1 روز 2 ساعت 49 دقیقه فعال
132 سابسکرایب یوتیوب ارزان 💯 توضیحات 46,410  تومان 50000/100 1 روز 20 ساعت 1 دقیقه فعال
150 بازدید ویدیو یوتیوب [ نقره ای ] [ ضمانت 180 روزه ]♻ توضیحات 99,450  تومان 1000000/100 10 ساعت 5 دقیقه فعال
135 سابسکرایب یوتیوب طلایی [30 روز ضمانت] توضیحات 275,400  تومان 50000/100 8 ساعت 30 دقیقه فعال
134 سابسکرایب یوتیوب الماسی [بدون ریزش] توضیحات 384,540  تومان 10000/10 21 ساعت 33 دقیقه فعال
137 سابسکرایب یوتیوب واقعی [ ضمانت 30 روزه ] توضیحات 492,660  تومان 60000/20 37 دقیقه فعال
خدمات فالوور فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
102 فالوور پیج / پروفایل فیسبوک S1 توضیحات 23,870  تومان 1000000/100 3 ساعت 29 دقیقه فعال
1390 فالوور پیج فیسبوک ارزان [30R] توضیحات 24,540  تومان 300000/100 2 روز 16 ساعت 34 دقیقه فعال
1388 فالوور پیج / پروفایل فیسبوک S2 [30R] توضیحات 47,740  تومان 500000/500 فعال
1346 فالوور پیج / پروفایل فیسبوک S4 [30R] توضیحات 62,990  تومان 100000/500 6 ساعت 6 دقیقه فعال
1389 فالوور پیج / پروفایل فیسبوک S3 [60R] توضیحات 64,320  تومان 100000/100 15 ساعت 7 دقیقه فعال
200 فالوور پروفایل فیسبوک واقعی [ ضمانت 30 روز ] ♻ توضیحات 80,330  تومان 1000000/500 2 ساعت 33 دقیقه فعال
104 فالوور پیچ فیسبوک [ ضمانت 30 روز ] ♻ توضیحات 133,880  تومان 1000000/1000 2 روز 22 ساعت 16 دقیقه فعال
خدمات بازید و لایک فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
256 لایک پست فیسبوک [سرعت خوب] ⚡️ توضیحات 24,230  تومان 3000/100 1 روز 7 ساعت 14 دقیقه فعال
255 لایک پست فیسبوک [ کیفیت خوب ] 👌 توضیحات 31,880  تومان 50000/100 2 ساعت 20 دقیقه فعال
257 لایک پست فیسبوک [سرعت بالا] [ضمانت 30 روز] ⚡️♻ توضیحات 36,470  تومان 100000/50 2 روز 20 دقیقه فعال
253 بازدید پست فیسبوک [سرعت خوب]👌 توضیحات 42,640  تومان 10000000/500 9 ساعت 34 دقیقه فعال
258 لایک پست فیسبوک [استارت آنی] [ضمانت 60 روز] ⚡️♻ توضیحات 51,300  تومان 20000/100 22 ساعت 8 دقیقه فعال
خدمات توییتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
318 بازید توییتر سرعت خوب [ارزان] ✈ توضیحات 290  تومان 9999999/100 فعال
321 بازدید توییتر [کیفیت واقعی] الماس💎 توضیحات 2,910  تومان 5000000/100 فعال
319 بازید توییتر کیفیت عالی [ضمانت 45 روز] ♻ توضیحات 4,790  تومان 50000001/100 6 ساعت 4 دقیقه فعال
302 لایک توییتر [ ازران ] توضیحات 39,780  تومان 10000000/500 6 دقیقه فعال
275 فالوور توییتر [سرعت خوب] 🚀 توضیحات 48,960  تومان 500000/100 5 دقیقه فعال
285 لایک توییتر [ریزش کم] [ضمانت 30 روز] ♻ توضیحات 72,040  تومان 10000000/100 13 ساعت 55 دقیقه فعال
310 فالوور توییتر واقعی [ریزش کم] [ضمانت 30 روز] ♻ توضیحات 573,750  تومان 1000000/100 5 دقیقه فعال