سرویس ها

فالوور میکس اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
1 فالوور میکس خارجی [ارزان] [ظرفیت 10 کا] توضیحات 2,937  تومان 10000/10 فعال
88 فالوور میکس خارجی [ارزان] [ظرفیت 50 کا] توضیحات 4,500  تومان 150000/50 فعال
2 فالوور میکس خارجی [ارزان] [ظرفیت 150 کا] توضیحات 4,950  تومان 150000/10 فعال
65 فالوور میکس خارجی [سرعت بالا] [ریزش کم]⚡️ توضیحات 5,148  تومان 150000/10 فعال
146 فالوور میکس واقعی [سرعت 100 کا] [پروفایلدار] ⚡️ 💎 توضیحات 5,346  تومان 150000/10 فعال
5 فالوور اسپید [ظرفیت 2 M] [ضمانت 30 روز] ⚡️ ♻ توضیحات 6,552  تومان 500000/15 فعال
141 فالوور میکس واقعی [کیفیت بالا] [ضمانت 30 روز] ♻ توضیحات 7,543  تومان 50000/10 فعال
3 فالوور توربو [کیفیت بالا] [ریزش کم] [ضمانت 30 روز] ⚡️ 💎 توضیحات 7,776  تومان 500000/10 فعال
105 فالوور ریزش کم [استارت آنی] [30 روز ضمانت] [سرعت 300 کا] ♻⚡️⚡️ توضیحات 7,776  تومان 500000/10 فعال
267 فالوور میکس واقعی [استارت آنی] [ضمانت 30 روز] [جبران ریزش خودکار] ♻⚡️🤖 توضیحات 9,900  تومان 500000/10 فعال
194 فالوور میکس واقعی [پیج های خصوصی] [30 روز ضمانت] ♻ 🛡 توضیحات 22,000  تومان 50000/10 فعال
فالوور ایرانی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
280 فالوور ایرانی با کیفیت [سرعت بالا] [استارت آنی] 🚀 🔥 توضیحات 14,000  تومان 20000/100 فعال
288 فالوور 20 ~ 30 درصد ایرانی [سرعت بالا] [استارت آنی] 🔥 توضیحات 15,000  تومان 25000/200 فعال
270 فالوور 30 ~ 40 درصد ایرانی [استارت آنی] 🔥 توضیحات 15,400  تومان 30000/100 فعال
298 فالوور ایرانی گلد [استارت آنی] 🥇 ❤ توضیحات 15,500  تومان 20000/100 فعال
271 فالوور 40 ~ 50 درصد ایرانی [استارت آنی] 🔥 ❤ توضیحات 17,000  تومان 20000/200 فعال
272 فالوور ایرانی الماس [استارت آنی] 💎 ❤ توضیحات 20,000  تومان 25000/100 فعال
178 فالوور 60 ~ 70 درصد ایرانی [استارت آنی] 🔥 ❤ توضیحات 36,575  تومان 5000/100 فعال
268 فالوور ایرانی پاشا [دارای پیج فعال] [پیشنهادی] 💎❤ توضیحات 48,000  تومان 500/100 فعال
281 فالوور 100 درصد ایرانی [استارت آنی] [سرعت بالا] 💎 🔥 ❤ توضیحات 61,000  تومان 10000/100 فعال
303 فالوور ایرانی پرفکت [استارت آنی] 💵🇮🇷 توضیحات 77,000  تومان 10000/100 فعال
179 فالوور ایرانی رودیوم [سرعت بالا] 💎❤⚡️ توضیحات 95,000  تومان 10000/100 فعال
لایک اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
237 لایک ویژه [سرعت خوب] ⚡️ توضیحات 957  تومان 100000/100 فعال
108 لایک میکس خارجی [سرعت بالا] ⚡️ توضیحات 1,094  تومان 75000/100 فعال
159 لایک میکس واقعی [بدون ریزش] [سرعت بالا] ⚡️💎 توضیحات 2,106  تومان 2000000/20 فعال
203 لایک میکس ایرانی [ریزش کم] [فقط خانم] 🙍 توضیحات 2,205  تومان 20000/50 فعال
174 لایک میکس واقعی [ظرفیت بالا] [ضمانت 30 روز] ♻ توضیحات 2,754  تومان 30000/10 فعال
11 لایک میکس [ریزش کم] [سرعت بالا] ⚡️ توضیحات 2,808  تومان 100000/10 فعال
16 لایک واقعی [کیفیت بالا] [ضمانت 30 روز] ♻ 💎 توضیحات 2,970  تومان 200000/10 فعال
111 لایک اسپید واقعی [کیفیت بالا] [سرعت 60 کا] ⚡️⚡️ توضیحات 3,078  تومان 300000/50 فعال
15 لایک ایرانی ارزان [پروفایلدار] 🇮🇷 توضیحات 3,810  تومان 75000/100 فعال
17 لایک واقعی [اکسپلور] [ضمانت 30 روز] ♻ 💎 توضیحات 3,888  تومان 25000/20 فعال
143 لایک ویژه ایرانی [پروفایلدار] [اختصاصی] 🇮🇷 توضیحات 6,500  تومان 50000/10 فعال
113 لایک واقعی ایرانی [کیفیت بالا]🇮🇷💎❤ توضیحات 8,100  تومان 5000/100 فعال
144 لایک واقعی ایرانی [90% ایرانی] [اختصاصی] 🇮🇷 توضیحات 18,000  تومان 500/100 فعال
خدمات اکسپلور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
165 لایک ایرانی واقعی [ پروفایلدار ] 🇮🇷 ⚡️ توضیحات 5,904  تومان 30000/100 فعال
163 لایک فول ایرانی [اکسپلور] [تضمین کیفیت] 🇮🇷💎❤ توضیحات 9,000  تومان 2000/100 فعال
228 لایک فول ایرانی [اکسپلور] [کیفیت عالی] 💎❤⚡️ توضیحات 9,900  تومان 30000/100 فعال
273 پکیچ طلایی بازدید اکسپلور [افزایش همه امار] [پیشنهادی] 🎉 توضیحات 10,452  تومان 100000/1000 فعال
157 لایک 100% واقعی ایرانی [اکسپلور] [تضمینی] 🇮🇷💎❤⚡️ توضیحات 12,900  تومان 30000/100 فعال
274 پکیچ طلایی لایک اکسپلور [افزایش همه امار] [پیشنهادی] 🎉 توضیحات 14,400  تومان 6000/500 فعال
بازدید ویدئو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
168 بازدید POST - REEL - IGTV [استارت آنی] [نقره ای] 👁 توضیحات 444  تومان 10000000/100 فعال
166 بازدید POST - REEL - IGTV [ارزان] 👁 توضیحات 483  تومان 10000000/100 فعال
167 بازدید POST - REEL - IGTV [برنزی] 👁 توضیحات 680  تومان 1000000/100 فعال
169 بازدید POST - REEL - IGTV [استارت آنی] [طلایی] 👁 توضیحات 1,537  تومان 10000000/100 فعال
170 بازدید POST - REEL - IGTV [استارت آنی] [آلفا] 👁 توضیحات 2,142  تومان 1000000/100 فعال
171 بازدید POST - REEL - IGTV [استارت آنی] [حرفه ای اکسپلور] 👁 توضیحات 3,402  تومان 5000000/100 فعال
سیو / ایمپرشن / ریچ / بازدید پروفایل
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
22 سیو پست اینستاگرام [استارت آنی] [ارزان] 🔖 توضیحات 50  تومان 3000/100 فعال
23 سیو پست اینستاگرام [استارت آنی] [برنزی] 🔖 توضیحات 250  تومان 5000/250 فعال
24 سیو پست اینستاگرام [استارت آنی] [نقره ای] 🔖 توضیحات 550  تومان 100000/100 فعال
70 ایمپرشن اینستاگرام [برنزی] توضیحات 660  تومان 500000/100 فعال
238 ایمپرشن - ریچ اینستاگرام [نقره ای] توضیحات 730  تومان 500000/100 فعال
232 سیو پست اینستاگرام [استارت آنی] [طلایی] 🔖 توضیحات 790  تومان 10000/100 فعال
246 ایمپرشن - ریچ اینستاگرام [طلایی] توضیحات 1,900  تومان 1000000/100 فعال
72 بازدید پروفایل + بازدید ویدئو اینستاگرام [ارزان] توضیحات 2,000  تومان 5000000/50 فعال
247 ایمپرشن اینستاگرام [حرفه ای اکسپلور] توضیحات 2,450  تومان 100000000/100 فعال
235 سیو پست اینستاگرام [استارت آنی] [حرفه ای اکسپلور] 🔖 توضیحات 2,900  تومان 5000/10 فعال
248 ایمپرشن - بازدید پروفایل + بازدید ویدئو اینستاگرام [الماسی] توضیحات 3,300  تومان 100000000/100 فعال
استوری اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
27 بازدید استوری [استارت آنی] [همه استوری ها] 👁 توضیحات 550  تومان 80000/100 فعال
236 بازدید استوری [سرعت بالا] [همه استوری ها] 👁 توضیحات 3,650  تومان 30000/100 فعال
218 رای استوری [استارت آنی] [گزینه 1] 👍 توضیحات 7,800  تومان 5000/100 فعال
220 پرسش استوری [استارت آنی] [پاسخ 1] ❓ توضیحات 7,800  تومان 10000000/100 فعال
221 پرسش استوری [استارت آنی] [پاسخ 2] ❓ توضیحات 7,800  تومان 10000000/100 فعال
223 نظرسنجی استوری [استارت آنی] [انتخاب راست] 🔴 توضیحات 27,800  تومان 1000000/100 فعال
کامنت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
28 مجموعه کامنت [تبریک تولد] 💬 توضیحات 13,000  تومان 86/5 فعال
31 مجموعه کامنت [تعریف از شخص] 💬 توضیحات 13,000  تومان 170/5 فعال
32 مجموعه کامنت [تعریف از کالا] 💬 توضیحات 13,000  تومان 149/5 فعال
33 مجموعه کامنت [احوال پرسی] 💬 توضیحات 13,000  تومان 82/5 فعال
226 کامنت رندوم ایرانی [متن های فارسی] 💬 توضیحات 15,000  تومان 100000/10 فعال
250 مجموعه کامنت [استیکر] 💬 توضیحات 15,000  تومان 500/10 فعال
34 کامنت ایرانی [متن دلخواه] 💬 توضیحات 24,000  تومان 2500/10 فعال
252 لایک کامنت اینستاگرام [سرعت بالا] توضیحات 29,700  تومان 10000/20 فعال
260 کامنت 100% ایرانی [متن دلخواه] 💬 توضیحات 109,000  تومان 1200/10 فعال
ری اکشن تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
204 ری اکشن مثبت تلگرام [ 👍🤩🎉🔥❤ ] + بازدید پست توضیحات 5,270  تومان 1000000/50 فعال
205 ری اکشن منفی تلگرام [ 👎😁😢💩🤮 ] + بازدید پست توضیحات 5,270  تومان 1000000/50 فعال
ممبر کانال تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
290 ممبر هیدن [کانال های زیر 100 k] توضیحات 8,900  تومان 10000/100 فعال
292 ممبر هیدن[ کانال های 100 k تا k 200 ] توضیحات 10,000  تومان 10000/100 فعال
293 ممبر هیدن[ کانال های 200 k تا k 300 ] توضیحات 12,000  تومان 10000/100 فعال
294 ممبر هیدن الماس [کانال های زیر 100 k]💎 توضیحات 14,000  تومان 7000/100 فعال
295 ممبر هیدن یاقوت [ کانال های 100 k تا k 200 ] ❤ 🔥 توضیحات 15,000  تومان 7000/100 فعال
296 ممبر هیدن طلایی [ کانال های 200 k تا k 300 ] 🏅 توضیحات 15,500  تومان 10000/100 فعال
297 ممبر هیدن پاشا [کانالی های بالای 300 k] 🚀 🔥 توضیحات 17,000  تومان 10000/100 فعال
ممبر گروه تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
62 ممبر گروه به گروه ایرانی [ارزانترین در ایران] 🇮🇷 توضیحات 35,000  تومان 100000/1000 فعال
ممبر کانال و گروه تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
35 ممبر فیک کانال و گروه [استارت آنی] [سرعت خوب ] توضیحات 13,096  تومان 50000/100 فعال
276 ممبر کانال و گروه [تمامی کشور ها] [جبران خودکار 3 روز] توضیحات 16,146  تومان 100000/100 فعال
278 ممبر کانال و گروه [تمامی کشور ها] [جبران خودکار 30 روز] توضیحات 28,565  تومان 100000/100 فعال
282 ممبر کانال و گروه بالای 300 کا [تمامی کشور ها] [سرعت خوب] 🚀 🔥 توضیحات 31,950  تومان 50000/500 فعال
283 ممبر کانال و گروه بالای 400 کا [تمامی کشور ها] [سرعت خوب] 🚀 🔥 توضیحات 34,650  تومان 100000/500 فعال
284 ممبر کانال و گروه بالای 500 کا [تمامی کشور ها] [سرعت بالا] 🚀 🔥 توضیحات 35,100  تومان 50000/500 فعال
279 ممبر کانال و گروه [استارت آنی] [ریزش صفر] [سرعت بالا] 🚀 توضیحات 35,481  تومان 25000/100 فعال
بازدید پست تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
239 بازدید پست کانال [1 پست آخر] 👁 توضیحات 187  تومان 500000/100 فعال
241 بازدید پست کانال [5 پست آخر] 👁 توضیحات 1,296  تومان 5000000/10 فعال
242 بازدید پست کانال [10 پست آخر] 👁 توضیحات 2,592  تومان 5000000/10 فعال
243 بازدید پست کانال [20 پست آخر] 👁 توضیحات 4,320  تومان 5000000/10 فعال
244 بازدید پست کانال [50 پست آخر] 👁 توضیحات 10,350  تومان 500000/10 فعال
245 بازدید پست کانال [100 پست آخر] 👁 توضیحات 19,656  تومان 10000000/100 فعال
تبلیغات تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
312 ارسال پی وی تلگرام توضیحات 115,000  تومان 1000/1000 فعال
خدمات روبیکا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
304 پاپ آپ روبیکا 3 ساعته توضیحات 200,000  تومان 1000/1000 فعال
305 پاپ آپ روبیکا 6 ساعته توضیحات 360,000  تومان 1000/1000 فعال
306 پاپ آپ روبیکا 9 ساعته توضیحات 440,000  تومان 1000/1000 فعال
307 پاپ آپ روبیکا 12 ساعته توضیحات 520,000  تومان 1000/1000 فعال
308 پاپ آپ روبیکا 24 ساعته توضیحات 620,000  تومان 1000/1000 فعال
خدمات تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
77 بازدید ویدئو فوق ارزان تیک تاک توضیحات 450  تومان 10000000/100 فعال
78 بازدید ویدئو واقعی تیک تاک توضیحات 556  تومان 10000000/100 فعال
79 بازدید ویدئو ایرانی تیک تاک توضیحات 777  تومان 100000000/100 فعال
80 لایک فوق ارزان تیک تاک توضیحات 7,200  تومان 1000000/100 فعال
81 لایک کیفیت خوب تیک تاک [ضمانت 30 روز] توضیحات 15,062  تومان 150000/10 فعال
82 لایک سرعت بالا تیک تاک [ضمانت 90 روز] الماس 💎 توضیحات 18,018  تومان 10000/100 فعال
83 لایک واقعی تیک تاک توضیحات 39,900  تومان 20000/50 فعال
خدمات یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
259 بازدید ویدیو یوتیوب [ویژه] توضیحات 15,000  تومان 2000000/1000 فعال
149 بازدید ویدیو یوتیوب [برنزی] [سرعت بالا] توضیحات 16,000  تومان 5000000/1000 فعال
148 بازدید ویدیو یوتیوب [ سرعت بالا ] توضیحات 16,500  تومان 1000000/1000 فعال
150 بازدید ویدیو یوتیوب [ نقره ای ] [ ضمانت 60 روزه ]♻ توضیحات 24,000  تومان 2147483647/200 فعال
132 سابسکرایب یوتیوب ارزان توضیحات 29,000  تومان 50000/50 فعال
151 بازدید ویدیو یوتیوب [ طلایی ] [ ضمانت 30 روزه ]♻ توضیحات 39,000  تومان 100000/200 فعال
133 سابسکرایب یوتیوب برنزی توضیحات 45,000  تومان 40000/100 فعال
135 سابسکرایب یوتیوب طلایی [30 روز ضمانت] توضیحات 156,000  تومان 50000/100 فعال
134 سابسکرایب یوتیوب الماسی [بدون ریزش] توضیحات 580,000  تومان 35000/100 فعال
خدمات فالوور فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
102 فالوور پیج فیسبوک ارزان توضیحات 33,264  تومان 500000/500 فعال
103 فالوور پیچ فیسبوک کیفیت خوب توضیحات 36,288  تومان 500000/500 فعال
299 فالوور پروفایل فیسبوک [ضمانت 90 روز] ♻ توضیحات 67,716  تومان 10000/1000 فعال
200 فالوور پروفایل فیسبوک واقعی [ضمانت 30 روز] توضیحات 77,760  تومان 100000/1000 فعال
خدمات لایک فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
256 لایک پست فیسبوک [ظرفیت بالا] [سرعت خوب] ⚡️ توضیحات 10,800  تومان 100000/100 فعال
257 لایک پست فیسبوک [سرعت بالا] [ضمانت 30 روز] ⚡️♻ توضیحات 23,500  تومان 100000/50 فعال
258 لایک پست فیسبوک [استارت آنی] [ضمانت 60 روز] ⚡️♻ توضیحات 34,000  تومان 20000/100 فعال
خدمات توییتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
302 لایک توییتر [ ازران ] توضیحات 31,010  تومان 20000/10 فعال
285 لایک توییتر [ریزش کم] [ضمانت 30 روز] ♻ توضیحات 48,937  تومان 10000/10 فعال
269 فالوور توییتر کیفیت بالا [ریزش کم] [ضمانت 60 روز] ♻ توضیحات 75,375  تومان 30000/50 فعال