سرویس ها

رفرال ایردراپ
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1707 زیرمجموعه تپ سواپ توضیحات 4,843,495  تومان 100000/1 فعال
1709 زیرمجموعه یس کوین توضیحات 5,472,240  تومان 50000/1 فعال
1708 زیرمجموعه بلوم توضیحات 5,664,269  تومان 10/1 19 دقیقه فعال
1698 زیرمجموعه همستر توضیحات 18,457,400  تومان 20000/1 7 ساعت 43 دقیقه فعال
1711 زیرمجموعه کتیزن توضیحات 29,016,000  تومان 1000/1 فعال
1710 زیرمجموعه پیکسل تپ توضیحات 36,673,000  تومان 500/10 فعال
🎉 خدمات جدید
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1705 بازدید استوری [واقعی] [همه استوری ها] 🔅 توضیحات 4,594  تومان 10000/100 30 دقیقه فعال
1700 ممبر فیک تلگرام [ظرفیت: 4کا] [ارزان] توضیحات 12,815  تومان 4000/10 1 ساعت 28 دقیقه فعال
1706 فالوور اینستاگرام اولد اکانت [آنی] [150کا/روز] [ضمانت: 365روز] 🔅 ♻ (اضطراری) توضیحات 22,205  تومان 1000000/10 1 ساعت 24 دقیقه فعال
🤖 فالوور اینستاگرام [ ارزان ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1406 فالوور اینستاگرام - [8کا/روز] - [NR] ⛔ توضیحات 4,030  تومان 22000/20 1 ساعت 6 دقیقه فعال
📉 فالوور اینستاگرام [ ریزش کم ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1676 فالوور اینستاگرام اولد اکانت [آنی] [70کا/روز] [ریزش 5%] 🔅 توضیحات 14,548  تومان 1000000/10 43 دقیقه فعال
1437 فالوور اینستاگرام [ریزش کم] [5کا/روز] توضیحات 14,725  تومان 500000/10 11 دقیقه فعال
1626 فالوور میکس [ سرعت بالا ] 🌟 توضیحات 14,880  تومان 5000/11 1 ساعت 57 دقیقه فعال
1521 فالوور اینستاگرام [اپلیکیشنی] [50کا/روز]🚀💎 توضیحات 20,956  تومان 250000/10 1 ساعت 27 دقیقه فعال
1562 فالوور اینستاگرام [100کا/روز] [ریزش کم]🚀 توضیحات 23,560  تومان 99999999/10 18 دقیقه فعال
1426 فالوور اینستاگرام [ریزش کم] [100کا/روز] توضیحات 42,625  تومان 250000/50 18 دقیقه فعال
1466 فالوور اینستاگرام [ریزش کم] [100کا/روز] توضیحات 44,330  تومان 250000/50 4 دقیقه فعال
1421 فالوور اینستاگرام [ریزش کم] [5کا/روز] توضیحات 45,725  تومان 5000/10 56 دقیقه فعال
♻️ فالوور اینستاگرام [ 30 روز ضمانت ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1632 فالوور اینستاگرام [اکانت قدیمی] [100کا/روز] [ضمانت: 30روز] 💎🚀♻ توضیحات 15,314  تومان 500000/10 2 ساعت 45 دقیقه فعال
1385 فالوور اینستاگرام اسپید [ ریزش کم] [2- 10 روز]🚀 توضیحات 19,500  تومان 500000/100 2 ساعت 23 دقیقه فعال
1675 فالوور اینستاگرام اولد اکانت [آنی] [70کا/روز] [ضمانت: 30روز] 🔅 ♻ توضیحات 19,908  تومان 1000000/10 25 دقیقه فعال
1627 فالوور اینستاگرام [ریزش کم] [ضمانت: 30روز] ♻ توضیحات 19,964  تومان 500000/10 53 دقیقه فعال
1571 فالوور اینستاگرام [ 70کا/روز] [ریزش کم] 🚀 توضیحات 24,502  تومان 99999999/10 7 دقیقه فعال
1519 فالوور اینستاگرام [استارت آنی] [سرعت: 20کا/روز] [ضمانت: 30روز] ⭐⚡♻ توضیحات 33,852  تومان 500000/50 4 ساعت 36 دقیقه فعال
1520 فالوور اینستاگرام پروفایلدار [استارت آنی] [ریزش:کم] [سرعت: 40کا/روز] [ضمانت: 30روز] ⭐⚡♻ توضیحات 41,912  تومان 2000000/10 1 ساعت 58 دقیقه فعال
267 فالوور اینستاگرام [ضمانت 30 روز] [جبران ریزش خودکار] ♻🤖 توضیحات 43,524  تومان 500000/10 12 ساعت 29 دقیقه فعال
1518 فالوور اینستاگرام [استارت آنی] [ریزش: 5%] [سرعت: 10کا/روز] [ضمانت: 30روز] 🔥⚡♻ توضیحات 46,500  تومان 100000/10 1 ساعت 18 دقیقه فعال
♻️ فالوور اینستاگرام [ 60 روز ضمانت ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1572 فالوور اینستاگرام [90کا/روز] [60 روز ضمانت] 🚀♻ توضیحات 20,673  تومان 1000000/10 56 دقیقه فعال
♻️ فالوور اینستاگرام [ 90 روز ضمانت ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1677 فالوور اینستاگرام اولد اکانت [آنی] [70کا/روز] [ضمانت: 90روز] 🔅 ♻ توضیحات 19,908  تومان 1000000/10 26 دقیقه فعال
♻️ فالوور اینستاگرام [ 365 روز ضمانت ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1633 فالوور اینستاگرام [اکانت قدیمی] [50کا/روز] [ضمانت: 365روز] 💎🚀♻ توضیحات 17,732  تومان 100000/10 2 ساعت 5 دقیقه فعال
1678 فالوور اینستاگرام اولد اکانت [آنی] [300کا/روز] [ضمانت: 365روز] 🔅 ♻ توضیحات 19,908  تومان 1000000/10 25 دقیقه فعال
1702 فالوور اینستاگرام اولد اکانت [آنی] [50کا/روز] [ضمانت: 365روز] 🔅 ♻ توضیحات 19,908  تومان 500000/10 1 ساعت 45 دقیقه فعال
1631 فالوور اینستاگرام اولد اکانت [آنی] [100کا/روز] [ضمانت: 365روز] 🔅 ♻ توضیحات 20,615  تومان 1000000/10 49 دقیقه فعال
1703 فالوور اینستاگرام اولد اکانت [آنی] [60کا/روز] [ضمانت: 365روز] 🔅 ♻ توضیحات 20,673  تومان 500000/10 3 ساعت 6 دقیقه فعال
1428 فالوور اینستاگرام [50کا/روز] [ضمانت دائمی] ♻ توضیحات 32,240  تومان 5000000/10 1 ساعت 58 دقیقه فعال
1542 فالوور اینستاگرام [50کا/روز] [ضمانت: 365 روز] ♻ توضیحات 32,240  تومان 1000000/10 1 ساعت 17 دقیقه فعال
1463 فالوور اینستاگرام [ضمانت دائمی] [10کا/روز] ] ♻ توضیحات 33,852  تومان 1000000/100 18 ساعت 13 دقیقه فعال
1465 فالوور اینستاگرام [ضمانت: 365روز] [40کا/روز] ♻ توضیحات 33,852  تومان 200000/10 2 ساعت 36 دقیقه فعال
195 فالوور اینستگرام [سرعت بالا] [365 روز ضمانت] ♻ 🚀 توضیحات 46,748  تومان 5000000/10 13 دقیقه فعال
🇮🇷 فالوور اینستاگرام [ ایرانی ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
270 فالوور 30 ~ 40 درصد ایرانی [استارت آنی] 🔥 توضیحات 28,600  تومان 20000/100 4 ساعت 7 دقیقه فعال
288 فالوور اینستاگرام 40% ایرانی [استارت آنی] 🇮🇷 توضیحات 28,600  تومان 20000/100 1 ساعت 2 دقیقه فعال
178 فالوور 30~ 50 درصد ایرانی [استارت آنی] 🔥 ❤ توضیحات 29,700  تومان 20000/100 48 دقیقه فعال
280 فالوور اینستاگرام باکیفیت ایرانی [استارت آنی] 🇮🇷 توضیحات 30,800  تومان 20000/100 1 ساعت 17 دقیقه فعال
298 فالوور اینستاگرام ایرانی [گلد] [استارت آنی] 🇮🇷 توضیحات 31,900  تومان 20000/100 2 ساعت 51 دقیقه فعال
271 فالوور 40 ~ 60 درصد ایرانی [استارت آنی] 🔥 ❤ توضیحات 33,000  تومان 20000/100 3 ساعت 8 دقیقه فعال
1654 فالوور 60 درصد ایرانی [پروفایلدار] [اختصاصی]🔥 ❤ توضیحات 35,100  تومان 5000/100 1 ساعت 5 دقیقه فعال
272 فالوور اینستاگرام ایرانی [الماس] [استارت آنی] 🇮🇷 توضیحات 35,200  تومان 20000/100 1 ساعت 16 دقیقه فعال
1598 فالوور 90 درصد ایرانی [سرعت خوب] 💎 🔥 ❤ توضیحات 51,500  تومان 10000/100 36 دقیقه فعال
1555 فالوور اینستاگرام فول ایرانی پاشا [پیشنهادی] 💎 🔥 توضیحات 69,000  تومان 10000/100 5 ساعت 48 دقیقه فعال
179 فالوور اینستاگرام ایرانی رودیوم [100درصد ایرانی🇮🇷] توضیحات 75,200  تومان 10000/200 52 دقیقه فعال
1570 فالوور اینستاگرام ایرانی [کیفیت عالی] 🇮🇷 توضیحات 162,500  تومان 20000/50 5 ساعت 58 دقیقه فعال
1653 فالوور 70% فعال ایرانی [آنی] 🇮🇷🔥 توضیحات 585,000  تومان 2000/50 9 ساعت 39 دقیقه فعال
🤖 لایک اینستاگرام [ ارزان ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1436 لایک اینستاگرام [میکس] [بدون ضمانت] [استارت آنی] [سرعت: 30کا/روز] توضیحات 1,289  تومان 5000000/10 34 دقیقه فعال
1492 لایک اینستاگرام [میکس] [بدون ضمانت] [استارت 1 - 5 ساعت] [سرعت: 10کا/روز] توضیحات 1,370  تومان 50000/100 14 ساعت 5 دقیقه فعال
320 لایک اینستاگرام [میکس] [بدون ضمانت] [استارت آنی] [سرعت: 20 - 40کا/روز] توضیحات 1,649  تومان 50000/10 2 ساعت 43 دقیقه فعال
📊 لایک اینستاگرام [ ریزش کم ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1603 لایک اینستاگرام [استارت آنی] [سرعت بالا] ♻🚀 توضیحات 1,716  تومان 400000/10 2 ساعت 38 دقیقه فعال
1478 لایک اینستاگرام [واقعی] [ 70کا/روز]🚀 توضیحات 2,418  تومان 50000/10 1 ساعت 53 دقیقه فعال
1479 لایک اینستاگرام [واقعی] [ریزش 0 - 5%]🚀 توضیحات 2,418  تومان 50000/10 6 دقیقه فعال
159 لایک اینستاگرام [ بدون ریزش ] [ 60کا/روز]🚀 توضیحات 2,678  تومان 300000/10 25 دقیقه فعال
111 لایک اینستاگرام [واقعی] [ 60کا/روز] 🚀 توضیحات 4,265  تومان 150000/10 27 دقیقه فعال
♻️ لایک اینستاگرام [ ضمانتی ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1483 لایک اینستاگرام [واقعی] [ضمانت: 30روز] ♻🚀 توضیحات 1,909  تومان 1000000/10 45 دقیقه فعال
1482 لایک اینستاگرام [اکانت های قدیمی] [ضمانت: 30روز] ♻🚀 توضیحات 1,996  تومان 1000000/10 1 ساعت 31 دقیقه فعال
1485 لایک اینستاگرام [واقعی] [ضمانت: 90روز] ♻🚀 توضیحات 2,139  تومان 1000000/10 3 ساعت 13 دقیقه فعال
1487 لایک اینستاگرام [واقعی] [ضمانت: 120روز] ♻🚀 توضیحات 2,232  تومان 1000000/10 2 ساعت 27 دقیقه فعال
1489 لایک اینستاگرام [واقعی] [ضمانت: 365روز] ♻🚀 توضیحات 2,325  تومان 10000000/10 1 ساعت 51 دقیقه فعال
1605 لایک اینستاگرام ویژه محدودیت [سرعت بالا] [ضمانت: 30روز] ♻🚀 توضیحات 2,337  تومان 200000/10 6 ساعت 27 دقیقه فعال
1604 لایک اینستاگرام [ریزش کم] [ضمانت: 30روز] ♻🚀 توضیحات 2,498  تومان 500000/10 26 دقیقه فعال
11 لایک اینستاگرام [واقعی] [ضمانت: 30روز] ♻🚀 توضیحات 4,464  تومان 500000/10 23 دقیقه فعال
16 لایک اینستاگرام [ کیفیت بالا] [ضمانت: 30روز] ♻🚀 توضیحات 7,812  تومان 100000/10 3 ساعت 47 دقیقه فعال
17 لایک اینستاگرام [اکسپلور] [ضمانت: 30روز] ♻ 🚀 توضیحات 8,246  تومان 100000/10 20 دقیقه فعال
🇮🇷 لایک اینستاگرام [ ایرانی ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
322 لایک اینستاگرام [الماسی] [سرعت خوب] 🇮🇷💎 توضیحات 6,500  تومان 20000/50 2 ساعت 57 دقیقه فعال
1634 لایک اینستاگرام [90% ایرانی🇮🇷] [استارت آنی]💎 توضیحات 9,188  تومان 50000/100 52 دقیقه فعال
1353 لایک اینستاگرام [کیفیت بالا]🇮🇷 توضیحات 11,050  تومان 20000/100 2 ساعت 1 دقیقه فعال
1566 لایک اینستاگرام [ 80%ایرانی ] 🇮🇷🚀💎 توضیحات 11,700  تومان 10000/100 2 ساعت 58 دقیقه فعال
1558 لایک اینستاگرام [ ایرانی] [پیشنهادی] 🇮🇷 💎 توضیحات 15,600  تومان 20000/50 1 ساعت 11 دقیقه فعال
1556 لایک اینستاگرام [ایرانی] [ضمانت:60/روز]♻🚀 توضیحات 16,800  تومان 20000/50 24 دقیقه فعال
1352 لایک اینستاگرام [ریزش کم] [پیشنهادی] 🇮🇷 💎 توضیحات 32,500  تومان 20000/50 1 ساعت 32 دقیقه فعال
1392 لایک اینستاگرام[ 100٪پروفایل دار] [ریزش کم]💎 🇮🇷 توضیحات 40,970  تومان 20000/50 2 ساعت 45 دقیقه فعال
1374 لایک اینستاگرام [فقط خانم] - [پیشنهادی] 🇮🇷 💎 توضیحات 45,000  تومان 20000/50 22 دقیقه فعال
1375 لایک اینستاگرام [فقط آقا] - [پیشنهادی] 🇮🇷 💎 توضیحات 52,500  تومان 20000/50 28 دقیقه فعال
👁 بازدید + لایک اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1649 بازدید + لایک اینستاگرام [استارت آنی][بدون ریزش] توضیحات 2,925  تومان 1000000/100 19 ساعت 36 دقیقه فعال
1650 بازدید + لایک اینستاگرام ایرانی [استارت آنی][بدون ریزش] 🇮🇷 توضیحات 7,254  تومان 100000/100 3 روز 13 ساعت 38 دقیقه فعال
🔎 بازدید اینستاگرام [ Views + Reel + IGTV ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1674 بازدید ویدیو اینستاگرام [آنی] [سرعت متوسط] ارزان🔅(پیشنهادی) توضیحات 765  تومان 100000000/100 6 دقیقه فعال
1665 بازدید ویدیو اینستاگرام [استارت آنی] [سرعت بالا] S2 🔅 (پیشنهادی) توضیحات 918  تومان 100000000/100 18 دقیقه فعال
1622 بازدید ویدیو اینستاگرام [سرعت: بالا] [آنی] توضیحات 1,272  تومان 100000000/100 11 دقیقه فعال
1591 بازدید ویدیو + ایمپرشن اینستاگرام [سرعت: 5 میلیون] [آنی] توضیحات 1,649  تومان 2147483647/100 3 دقیقه فعال
1664 بازدید ویدیو اینستاگرام [استارت آنی] [سرعت بالا] S1🔅(پیشنهادی) توضیحات 2,071  تومان 100000000/100 23 دقیقه فعال
1590 بازدید ویدیو اینستاگرام [استارت آنی] [سرعت بالا] S3 🔅 (پایدار) توضیحات 2,473  تومان 100000000/100 18 دقیقه فعال
📋 سیو / ایمپرشن / ریچ / بازدید پروفایل
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
72 بازدید پروفایل + بازدید ویدئو اینستاگرام [ارزان] توضیحات 1,472  تومان 2147483647/100 27 دقیقه فعال
248 ایمپرشن - بازدید پروفایل + بازدید ویدئو اینستاگرام [الماسی] توضیحات 2,480  تومان 500000/100 17 دقیقه فعال
1557 ایمپرشن - ریچ اینستاگرام [سرعت بالا] 🚀 توضیحات 3,062  تومان 200000/10 38 دقیقه فعال
246 ایمپرشن - ریچ اینستاگرام [طلایی] توضیحات 3,707  تومان 300000/10 20 دقیقه فعال
22 سیو پست اینستاگرام [استارت آنی] [ارزان] 🔖 توضیحات 8,060  تومان 8000/10 2 ساعت 12 دقیقه فعال
📱 بازدید اینستاگرام [ استوری ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1550 بازدید استوری [همه استوری ها] 👁 توضیحات 1,190  تومان 20000/100 5 ساعت 5 دقیقه فعال
1552 بازدید استوری [واقعی] [تک استوری] 👁 توضیحات 5,153  تومان 500000/10 6 دقیقه فعال
236 بازدید استوری [سرعت بالا] [همه استوری ها]👁‍ توضیحات 6,448  تومان 100000/10 27 دقیقه فعال
1551 بازدید استوری [استارت انی] [سرعت بالا]👁 توضیحات 8,463  تومان 10000/10 17 دقیقه فعال
📝 کامنت اینستاگرام [ ایرانی ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1445 کامنت اینستاگرام [رندوم | انگلیسی]💬 توضیحات 21,000  تومان 50000/10 51 دقیقه فعال
1446 کامنت اینستاگرام (استیکر منفی)💬👎 توضیحات 21,000  تومان 10000/10 9 ساعت 51 دقیقه فعال
1448 کامنت اینستاگرام (تبریک تولد)💬 توضیحات 21,000  تومان 10000/10 24 دقیقه فعال
1449 کامنت اینستاگرام (احوال پرسی)💬 توضیحات 21,000  تومان 10000/10 7 ساعت 6 دقیقه فعال
1451 کامنت اینستاگرام [تعریف و تمجید از محصول]💬 توضیحات 21,000  تومان 10000/10 1 ساعت 41 دقیقه فعال
34 کامنت اینستاگرام [ایرانی] [متن دلخواه] 🇮🇷💬 توضیحات 40,000  تومان 900/10 7 ساعت 12 دقیقه فعال
260 کامنت اینستاگرام [100% ایرانی] [متن دلخواه] 💬 توضیحات 275,000  تومان 3000/10 1 ساعت 7 دقیقه فعال
📡 تبلیغات اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1332 فالوور پاپ آپ (ارسالی 4 ساعته) توضیحات 677,600  تومان 1000/1000 فعال
🎬 بازدید اینستاگرام [ لایو ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1667 بازدید لایو اینستاگرام [15 دقیقه] [پایدار] ⭐️💎 توضیحات 28,330  تومان 10000/50 17 دقیقه فعال
1668 بازدید لایو اینستاگرام [30 دقیقه] [پایدار] ⭐️💎 توضیحات 56,661  تومان 10000/50 فعال
1669 بازدید لایو اینستاگرام [60 دقیقه] [پایدار] ⭐️💎 توضیحات 113,323  تومان 10000/50 فعال
1670 بازدید لایو اینستاگرام [90 دقیقه] [پایدار] ⭐️💎 توضیحات 169,985  تومان 10000/50 فعال
1671 بازدید لایو اینستاگرام [120 دقیقه] [پایدار] ⭐️💎 توضیحات 226,647  تومان 10000/50 فعال
1672 بازدید لایو اینستاگرام [180 دقیقه] [پایدار] ⭐️💎 توضیحات 339,970  تومان 10000/50 فعال
1673 بازدید لایو اینستاگرام [240 دقیقه] [پایدار] ⭐️💎 توضیحات 453,294  تومان 10000/50 فعال
👥 فالوور تردز
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1357 فالوور تردز [ با کیفیت ] 👌 توضیحات 125,736  تومان 20000/100 1 دقیقه فعال
1358 فالوور تردز [ 356 روز ضمانت ] ♻ توضیحات 156,240  تومان 50000/50 10 دقیقه فعال
1368 لایک تردز [ سرعت خوب ] 🚀 توضیحات 182,280  تومان 25000/10 فعال
1369 لایک تردز [ 30 روز ضمانت ] ♻ توضیحات 275,280  تومان 50000/40 12 دقیقه فعال
1361 فالوور تردز [ 30 روز ضمانت ] ♻ توضیحات 282,720  تومان 50000/10 فعال
پرمیوم تلگرام [ممبر / بوست]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1657 ممبر تلگرام پرمیوم کانال/ گروه[سرعت بالا] [ضمانت 30 روز] 💥🚀 توضیحات 459,420  تومان 2000/100 28 دقیقه فعال
1617 ممبر پرمیموم تلگرام [ 30 روز ضمانت ] 🌟♻ توضیحات 612,560  تومان 20000/100 1 ساعت 19 دقیقه فعال
1628 ممبر پرمیوم تلگرام [سرعت:متوسط] [ضمانت: 30روز] توضیحات 765,700  تومان 25000/100 1 ساعت 36 دقیقه فعال
1659 ممبر پرمیوم تلگرام [20 - 40/ روز][ضمانت / 30روز]🌟🌟🌟 توضیحات 1,108,250  تومان 70000/10 فعال
👤 ممبر تلگرام ارزان [ بدون ضمانت ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1528 ممبر تلگرام [فیک] [ظرفیت: 100کا] [استارت آنی] [سرعت: 5-20کا/روز] توضیحات 16,120  تومان 100000/10 46 دقیقه فعال
1624 ممبر کانال تلگرام [سرعت: خوب] [واقعی] توضیحات 17,732  تومان 4000/500 2 ساعت 6 دقیقه فعال
1502 ممبر تلگرام [فیک] [ظرفیت: 30کا] [استارت آنی] [سرعت: 5-10کا/روز] توضیحات 20,150  تومان 100000/50 6 ساعت 7 دقیقه فعال
1501 ممبر تلگرام [فیک] [ظرفیت: 800کا] [استارت آنی] [سرعت: 10-30کا/روز] توضیحات 21,278  تومان 850000/100 57 دقیقه فعال
1500 ممبر تلگرام [فیک] [ظرفیت: 100کا] [استارت آنی] [سرعت: 10-20کا/روز] توضیحات 21,762  تومان 100000/100 1 ساعت فعال
1453 ممبر تلگرام [ارزان] [استارت آنی] [سرعت: 10-40کا/روز] توضیحات 22,617  تومان 50000/100 50 دقیقه فعال
1415 ممبر تلگرام کانال/گروه - [سرعت بالا] [Instant] [NQ] - [NR] ⛔ توضیحات 29,016  تومان 50000/100 4 ساعت 45 دقیقه فعال
1416 ممبر تلگرام کانال/گروه - [سرعت بالا] [0-2/ساعت] [Low Drop] - [NR] ⛔ توضیحات 36,828  تومان 60000/100 1 ساعت 23 دقیقه فعال
👤 ممبر تلگرام [ ضمانتی ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1662 ممبر تلگرام کانال/گروه [ضمانت:180 روز][30-50 کا روز]💎💎💎 توضیحات 74,958  تومان 100000/10 1 ساعت 23 دقیقه فعال
1663 ممبر تلگرام کانال/گروه[ضمانت:6 ماه][20 کا/ روز]🚀🚀🚀 توضیحات 93,496  تومان 40000/100 50 دقیقه فعال
1656 ممبر تلگرام کانال/گروه[بدون ریزش] [ضمانت 30 روز] [30 - 50 کا/روز] توضیحات 106,392  تومان 100000/500 1 ساعت 47 دقیقه فعال
1655 ممبر تلگلرام کانال/گروه [بدون ریزش] [ضمانت دو ماه ][سرعت بالا] توضیحات 108,004  تومان 100000/500 3 ساعت 34 دقیقه فعال
🇮🇷 ممبر تلگرام ایرانی [ کانال/گروه ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1347 ممبر تلگرام کانال [اجبـــــاری] [سرعت: بالا] [کانال: زیر 100کا] 🚀💎 توضیحات 40,000  تومان 10000/1000 27 دقیقه فعال
1477 ممبر تلگرام کانال هیدن [استارت آنی] [سرعت: 30کا/روز] [زیر 100کا] 🚀💎 توضیحات 40,000  تومان 50000/1000 12 دقیقه فعال
1503 ممبر تلگرام کانال [هیدن] [استارت آنی] [سرعت: 30کا/روز] [کانال: زیر 200کا] 🚀💎 توضیحات 47,500  تومان 50000/1000 5 ساعت فعال
1504 ممبر تلگرام کانال [هیدن] [استارت آنی] [سرعت: 30کا/روز] [کانال: زیر 300کا] 🚀💎 توضیحات 51,300  تومان 50000/1000 16 دقیقه فعال
1506 ممبر گروه تلگرام [اددلیست] [ظرفیت: 200کا] [ایرانی 🇮🇷] [سرعت: بالا] توضیحات 52,000  تومان 40000/1000 13 دقیقه فعال
1509 ممبر گروه تلگرام [اددلیست] [ظرفیت: 200کا] [فول ایرانی 🇮🇷 فعال] [سرعت: بالا] توضیحات 58,800  تومان 20000/1000 1 ساعت 4 دقیقه فعال
👤 ممبر تلگرام [ فقط گروه ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
62 ممبر گروه به گروه ایرانی [ارزانترین در ایران] 🇮🇷 توضیحات 155,000  تومان 100000/1000 فعال
👁️‍🗨️ بازدید پست تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
239 بازدید پست کانال [سرعت پایین] توضیحات 12  تومان 500000/10 5 دقیقه فعال
1371 بازدید پست کانال [فوق ارزان] 👁 توضیحات 868  تومان 200000000/10 7 دقیقه فعال
1563 بازدید پست تلگرام [کاملا ایرانی 🇮🇷] توضیحات 890  تومان 15000/300 2 ساعت 51 دقیقه فعال
1568 بازدید پست کانال [1 پست] 👁 ⭐ توضیحات 935  تومان 50000/10 6 دقیقه فعال
1569 بازدید پست تلگرام [تک پست][آپدیت شده] توضیحات 1,329  تومان 100000/50 17 دقیقه فعال
1469 بازدید پست کانال ارزان [1 پست] 👁 ⭐ توضیحات 1,370  تومان 50000/10 2 دقیقه فعال
1470 بازدید پست کانال ارزان [1 پست] 👁 ⭐ توضیحات 1,370  تومان 50000/10 32 دقیقه فعال
242 بازدید پست کانال [10 پست آخر] 👁 توضیحات 15,314  تومان 40000/1000 28 دقیقه فعال
🎭 ری اکشن تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
207 ری اکشن تلگرام [ 👎 ] توضیحات 5,580  تومان 100000/10 2 ساعت 53 دقیقه فعال
204 ری اکشن مثبت تلگرام [ 👍🤩🎉🔥❤🥰👏🏻 ] توضیحات 6,184  تومان 1000000/10 1 ساعت 11 دقیقه فعال
1305 ری اکشن تلگرام [ 🖕 ] توضیحات 6,184  تومان 1000000/10 6 دقیقه فعال
1381 ری اکشن تلگرام [ 🙏 ] توضیحات 6,184  تومان 5000000/10 10 دقیقه فعال
1313 ری اکشن تلگرام [ 👀 ] توضیحات 6,184  تومان 1000000/10 43 دقیقه فعال
1311 ری اکشن تلگرام [ 👻 ] توضیحات 6,184  تومان 5000000/10 1 ساعت 18 دقیقه فعال
1310 ری اکشن تلگرام [ 😍 ] توضیحات 6,184  تومان 5000000/10 22 ساعت 27 دقیقه فعال
1308 ری اکشن تلگرام [ 💯 ] توضیحات 6,184  تومان 1000000/10 3 ساعت 36 دقیقه فعال
1304 ری اکشن تلگرام [😐] توضیحات 6,184  تومان 5000000/10 5 دقیقه فعال
1307 ری اکشن تلگرام [ 😭 ] توضیحات 6,184  تومان 5000000/10 10 دقیقه فعال
1306 ری اکشن تلگرام [ 👌 ] توضیحات 6,184  تومان 5000000/10 30 دقیقه فعال
1303 ری اکشن تلگرام [⚡] توضیحات 6,184  تومان 5000000/10 10 دقیقه فعال
206 ری اکشن تلگرام [ 👍 ] توضیحات 6,184  تومان 5000000/10 16 دقیقه فعال
214 ری اکشن تلگرام [ 🤩 ] توضیحات 6,184  تومان 5000000/10 12 ساعت 6 دقیقه فعال
213 ری اکشن تلگرام [ 😢 ] توضیحات 6,184  تومان 5000000/10 14 دقیقه فعال
212 ری اکشن تلگرام [ 🎉 ] توضیحات 6,184  تومان 5000000/10 2 روز 30 دقیقه فعال
211 ری اکشن تلگرام [ 🤮 ] توضیحات 6,184  تومان 5000000/10 4 روز 10 ساعت 12 دقیقه فعال
210 ری اکشن تلگرام [ 🔥 ] توضیحات 6,184  تومان 5000000/10 3 ساعت 45 دقیقه فعال
209 ری اکشن تلگرام [ 💩 ] توضیحات 6,184  تومان 5000000/10 1 روز 20 ساعت 25 دقیقه فعال
215 ری اکشن تلگرام [ 😱 ] توضیحات 6,184  تومان 5000000/10 2 روز 5 ساعت 14 دقیقه فعال
208 ری اکشن تلگرام [ ❤ ] توضیحات 6,184  تومان 5000000/10 22 دقیقه فعال
1420 ری اکشن منفی تلگرام [ 👎😢💩🤮🤬 ] توضیحات 6,184  تومان 1000000/10 9 ساعت 26 دقیقه فعال
🎪 خدمات سرچ تلگرام [ شِیر / استوری / رای / استارت ربات ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1525 شیر پست تلگرام + بازدید [تک پست] [واقعی] [سرعت خوب] 💎 توضیحات 954  تومان 500000/10 2 ساعت 7 دقیقه فعال
1526 شیر پست تلگرام [تک پست] [واقعی] [سرعت: 50-100کا/روز] 💎 ⚡️ توضیحات 3,546  تومان 100000/10 3 ساعت 25 دقیقه فعال
👨‍💻 خدمات روبیکا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1321 بازدید ویدئو روبیکا واقعی [ روبینو ] توضیحات 2,700  تومان 500000/25 15 دقیقه فعال
1322 لایک پست روبیکا واقعی [ روبینو ] توضیحات 7,000  تومان 500000/25 20 دقیقه فعال
1441 لایک پست روبیکا ارزان [ روبینو ] توضیحات 7,500  تومان 20000/10 4 دقیقه فعال
1527 کامنت روبیکا - روبینو [متن دلخواه] [واقعی] توضیحات 15,000  تومان 5000/5 19 دقیقه فعال
1440 فالوور روبیکا ارزان [ روبینو ] توضیحات 32,500  تومان 20000/20 20 ساعت 55 دقیقه فعال
1323 فالوور روبیکا واقعی [ روبینو ] توضیحات 34,800  تومان 500000/25 8 دقیقه فعال
1324 ممبر کانال روبیکا [ واقعی ] توضیحات 70,800  تومان 500000/25 46 دقیقه فعال
👨‍💻 خدمات ایتا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1613 ممبر کانال ایتا [واقعی] 💎 توضیحات 117,000  تومان 10000/100 2 ساعت 58 دقیقه فعال
1391 ممبر کانال ایتا [سرعت متوسط] [استارت آنی] ⚡️💎 توضیحات 142,800  تومان 500000/25 3 ساعت 15 دقیقه فعال
👥 فالوور تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1679 فالوور تیک تاک [آنی] [2 - 5/روز] [ریزش 10%] 🔅 توضیحات 39,757  تومان 100000/50 فعال
1680 فالوور تیک تاک [آنی] [5 - 10/روز] [ریزش 5%] 🔅 🚀 توضیحات 43,291  تومان 500000/10 19 ساعت 1 دقیقه فعال
1681 فالوور تیک تاک واقعی [آنی] [2 - 5/روز] [ضمانت: 30 روز] 🔅♻ 💎 توضیحات 78,337  تومان 500000/10 فعال
💌 لایک تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1683 لایک تیک تاک [آنی] [2 - 5/روز] [ضمانت: 365 روز] 🔅 ♻ توضیحات 11,485  تومان 200000/10 9 ساعت 14 دقیقه فعال
👀 بازدید تیک تاک [ پست/استوری/آمار ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1684 بازدید تیک تاک [آنی] [سرعت بالا] 🔅 🚀 توضیحات 148  تومان 1000000000/100 35 دقیقه فعال
1685 شیر تیک تاک [آنی] [سرعت بالا] [ضمانت: 30 روز] 🔅 ♻️ توضیحات 6,714  تومان 10000000/10 21 ساعت 13 دقیقه فعال
📝 کامنت تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1686 کامنت دلخواه تیک تاک [واقعی] [ضمانت: 30 روز] 🔅 ♻ توضیحات 267,995  تومان 500000/10 فعال
1687 کامنت ایموجی تیک تاک [واقعی] [ضمانت: 30 روز] 🔅 ♻ توضیحات 267,995  تومان 500000/10 42 دقیقه فعال
1688 لایک کامنت تیک تاک [واقعی] [ضمانت: 30 روز] 🔅 ♻ توضیحات 635,531  تومان 500000/50 فعال
🎬 لایو استریم تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1689 لایو استریم تیک تاک + 50% لایک [15 دقیقه] 🔅 💎 توضیحات 26,799  تومان 100000/10 فعال
1690 لایو استریم تیک تاک + 50% لایک [30 دقیقه] 🔅 💎 توضیحات 53,599  تومان 100000/10 فعال
1691 لایو استریم تیک تاک + 50% لایک [60 دقیقه] 🔅 💎 توضیحات 107,198  تومان 100000/10 فعال
1692 لایو استریم تیک تاک + 50% لایک [90 دقیقه] 🔅 💎 توضیحات 160,797  تومان 100000/10 فعال
1693 لایو استریم تیک تاک + 50% لایک [120 دقیقه] 🔅 💎 توضیحات 214,396  تومان 100000/10 فعال
1694 لایو استریم تیک تاک + 50% لایک [180 دقیقه] 🔅 💎 توضیحات 321,594  تومان 100000/10 فعال
1695 لایو استریم تیک تاک + 50% لایک | 240 دقیقه توضیحات 321,594  تومان 100000/10 فعال
1696 لایو استریم تیک تاک + 50% لایک [360 دقیقه] 🔅 💎 توضیحات 643,188  تومان 100000/10 فعال
🛎️ سابسکرایب یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
132 سابسکرایب یوتیوب ارزان 💯 توضیحات 56,420  تومان 50000/100 1 روز 20 ساعت 1 دقیقه فعال
135 سابسکرایب یوتیوب طلایی [30 روز ضمانت] توضیحات 334,800  تومان 50000/100 8 ساعت 30 دقیقه فعال
134 سابسکرایب یوتیوب الماسی [بدون ریزش] توضیحات 467,480  تومان 100000/50 21 ساعت 33 دقیقه فعال
⏰ بازدید / واچ تایم یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
149 بازدید ویدیو یوتیوب [ برنزی ] 3⃣ توضیحات 15,500  تومان 100000/500 8 ساعت 11 دقیقه فعال
👥 فالوور فیسبوک [ پروفایل / پیج ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1539 فالوور پیج فیسبوک [استارت 0-24ساعت] [سرعت: 5کا/روز] [ریزش: خیلی کم] [ضمانت: 120روز] 🔥⚡♻️ توضیحات 12,655  تومان 200000/100 38 دقیقه فعال
1537 فالوور پیج/پروفایل فیسبوک [استارت 0-10ساعت] [سرعت: 5کا/روز] ⭐ توضیحات 17,976  تومان 500000/100 1 ساعت 48 دقیقه فعال
1538 فالوور پروفایل فیسبوک [استارت 0-24ساعت] [سرعت: 10کا/روز] [ریزش: خیلی کم] [ضمانت: 120روز] 🔥⚡♻ توضیحات 20,832  تومان 500000/100 24 دقیقه فعال
1540 فالوور پیج/پروفایل + لایک صفحه فیسبوک [استارت 0-24ساعت] [سرعت: 10کا/روز] [ضمانت: 30روز] ⭐♻ توضیحات 86,800  تومان 500000/100 6 ساعت 22 دقیقه فعال
1388 فالوور پیج / پروفایل فیسبوک S2 [30R] توضیحات 104,780  تومان 500000/500 7 ساعت 11 دقیقه فعال
1346 فالوور پیج / پروفایل فیسبوک S4 [30R] توضیحات 108,810  تومان 1000000/500 6 ساعت 6 دقیقه فعال
102 فالوور پیج / پروفایل فیسبوک S1 توضیحات 108,810  تومان 1000000/500 3 ساعت 29 دقیقه فعال
1389 فالوور پیج/پروفایل فیسبوک [استارت 0-24ساعت] [سرعت: 10-50کا/روز] [ضمانت: 60روز] ♻ توضیحات 112,840  تومان 1000000/100 15 ساعت 7 دقیقه فعال
1533 فالوور پیج/پروفایل فیسبوک [استارت 0-6ساعت] [سرعت: 10کا/روز] [ضمانت: 30روز] ⭐♻ توضیحات 137,342  تومان 80000/100 8 دقیقه فعال
1534 فالوور پیج/پروفایل + لایک صفحه فیسبوک [استارت 0-5ساعت] [سرعت: 10کا/روز] [ضمانت: 30روز] ⭐♻ توضیحات 145,080  تومان 200000/100 1 ساعت 4 دقیقه فعال
💌 لایک / بازدید فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1544 لایک پیج فیسبوک [استارت 0-1ساعت] [سرعت: 2 - 4 کا/روز] توضیحات 17,732  تومان 10000/10 فعال
256 لایک پست فیسبوک [سرعت خوب] ⚡️ توضیحات 29,446  تومان 3000/100 1 روز 7 ساعت 14 دقیقه فعال
1547 لایک پیج فیسبوک [استارت 0-2ساعت] [سرعت:5-10کا/روز] [ضمانت: 30روز] ♻ توضیحات 36,270  تومان 50000/100 18 دقیقه فعال
255 لایک پست فیسبوک [ کیفیت خوب ] 👌 توضیحات 46,500  تومان 50000/100 2 ساعت 20 دقیقه فعال
257 لایک پست فیسبوک [سرعت بالا] [ضمانت 30 روز] ⚡️♻ توضیحات 47,740  تومان 100000/50 2 روز 20 دقیقه فعال
1545 لایک پیج فیسبوک [استارت 0-1ساعت] [سرعت:5-15کا/روز] [ضمانت: 30روز] ♻ توضیحات 125,736  تومان 10000/100 5 ساعت 24 دقیقه فعال
👥 فالوور توییتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
310 فالوور توییتر واقعی [ریزش کم] [ضمانت 30 روز] ♻ توضیحات 697,500  تومان 1000000/500 5 دقیقه فعال
👥 فالوور کلاب هاوس
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
313 فالوور کلاب هاوس [ ارزان ] توضیحات 342,035  تومان 8000/50 8 روز 23 ساعت 30 دقیقه فعال