سرویس ها

خدمات رایگان
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
199 سیو پست رایگان توضیحات 23  تومان 200/50 فعال
196 بازدید استوری رایگان توضیحات 33  تومان 50/10 فعال
187 بازدید Video + IGTV + Reels اکسپلور رایگان توضیحات 198  تومان 500/100 فعال
186 لایک میکس رایگان توضیحات 1,023  تومان 100/10 فعال
185 فالوور میکس رایگان توضیحات 4,290  تومان 50/10 فعال
فالوور میکس اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
1 فالوور میکس خارجی [ارزان] [ظرفیت 50 کا] 1⃣ توضیحات 4,200  تومان 50000/100 فعال
88 فالوور میکس خارجی [ارزان] [ظرفیت 50 کا] 2⃣ توضیحات 4,400  تومان 50000/100 فعال
2 فالوور میکس خارجی [ارزان] [ظرفیت 20 کا] 3⃣ توضیحات 4,500  تومان 20000/50 فعال
65 فالوور میکس خارجی [سرعت بالا] [ریزش کم] 4⃣ ⚡️ توضیحات 4,900  تومان 100000/50 فعال
5 فالوور اسپید [ظرفیت 2 M] [ضمانت 30 روز] ⚡️ ♻ توضیحات 6,600  تومان 2000000/100 فعال
141 فالوور میکس واقعی [کیفیت بالا] [ضمانت 30 روز] ♻ توضیحات 6,900  تومان 200000/100 فعال
146 فالوور میکس واقعی [سرعت 150 کا] [پروفایلدار] ⚡️ 💎 توضیحات 7,400  تومان 400000/50 فعال
3 فالوور توربو [کیفیت بالا] [ریزش کم] [ضمانت 30 روز] ⚡️ 💎 توضیحات 7,600  تومان 800000/50 فعال
105 فالوور ریزش صفر [استارت آنی] [30 روز ضمانت] [سرعت 300 کا] ♻⚡️⚡️⚡️ توضیحات 7,900  تومان 400000/50 فعال
195 فالوور ریزش صفر [استارت آنی] [365 روز ضمانت] ♻ توضیحات 9,300  تومان 10000000/200 فعال
194 فالوور میکس واقعی [پیج های خصوصی] [30 روز ضمانت] ♻ 🛡 توضیحات 22,000  تومان 50000/50 فعال
فالوور ایرانی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
177 فالوور میکس ایرانی [کیفیت خوب] [ظرفیت بالا] توضیحات 7,900  تومان 800000/100 فعال
201 فالوور میکس ایرانی خانم [ریزش کم] [سرعت بالا] 🙍 توضیحات 9,900  تومان 100000/100 فعال
7 فالوور 40% ایرانی [واقعی] [ریزش کم] توضیحات 10,500  تومان 500000/100 فعال
6 فالوور میکس ایرانی [پروفایلدار] [50% هدیه] 🎁 توضیحات 10,900  تومان 500000/100 فعال
4 فالوور 60% ایرانی [کیفیت بالا] [پیشنهادی] 💎 〽 توضیحات 14,900  تومان 50000/100 فعال
181 فالوور 80% ایرانی [کیفیت بالا] [ظرفیت 100 کا] 💎 〽 توضیحات 16,700  تومان 5000/100 فعال
160 فالوور ایرانی الماس [100% واقعی] [اختصاصی] 💎💎 توضیحات 19,000  تومان 2000/100 فعال
89 فالوور ایرانی لایک زن [کیفیت عالی] [اختصاصی] 💎❤ توضیحات 20,000  تومان 10000/100 فعال
230 فالوور ایرانی پروفایلدار ❤ توضیحات 20,000  تومان 2000/100 فعال
178 فالوور 90% ایرانی [کیفیت بالا] [هدیه دار] 💎 〽 توضیحات 21,800  تومان 20000/100 فعال
197 فالوور پاشا 100% ایرانی [کیفیت عالی] [ریزش کم] ⭐️ توضیحات 22,000  تومان 10000/100 فعال
261 فالوور ایرانی یاقوت [100% ایرانی] [اهدیه دار] توضیحات 23,000  تومان 10000/100 فعال
142 فالوور ایرانی VIP [فول ایرانی] [اختصاصی] 💎❤ توضیحات 29,000  تومان 100000/500 فعال
179 فالوور ایرانی رودیوم [در حد پاپ آپ] [سرعت بالا] 💎❤⚡️ توضیحات 74,000  تومان 200000/50 فعال
لایک اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
237 لایک ویژه [سرعت متوسط] ⚡️ توضیحات 970  تومان 10000/100 فعال
108 لایک میکس خارجی [سرعت بالا] ⚡️ توضیحات 1,400  تومان 20000/50 فعال
11 لایک میکس [ریزش کم] [سرعت بالا] ⚡️ توضیحات 1,400  تومان 80000/50 فعال
159 لایک میکس واقعی [بدون ریزش] [سرعت بالا] ⚡️💎 توضیحات 1,900  تومان 100000/20 فعال
174 لایک میکس واقعی [ظرفیت بالا] [ضمانت 30 روز] ♻ توضیحات 2,400  تومان 500000/50 فعال
203 لایک میکس ایرانی [ریزش کم] [فقط خانم] 🙍 توضیحات 2,500  تومان 30000/50 فعال
16 لایک واقعی [کیفیت بالا] [ضمانت 30 روز] ♻ 💎 توضیحات 2,600  تومان 100000/50 فعال
111 لایک اسپید واقعی [کیفیت بالا] [سرعت 60 کا] ⚡️⚡️ توضیحات 2,900  تومان 100000/50 فعال
17 لایک واقعی [اکسپلور] [ضمانت 30 روز] ♻ 💎 توضیحات 3,500  تومان 10000/50 فعال
15 لایک ایرانی ارزان [پروفایلدار] 🇮🇷 توضیحات 3,900  تومان 500000/100 فعال
143 لایک ویژه ایرانی [پروفایلدار] [اختصاصی] 🇮🇷 توضیحات 6,900  تومان 50000/20 فعال
165 لایک ایرانی واقعی [پروفایلدار] [30% هدیه] 🇮🇷 ⚡️ توضیحات 7,500  تومان 100000/100 فعال
144 لایک واقعی ایرانی [20% فعال] [اختصاصی] 🇮🇷 توضیحات 7,900  تومان 100000/50 فعال
113 لایک واقعی ایرانی [اکسپلور]🇮🇷💎❤ توضیحات 8,500  تومان 30000/50 فعال
228 لایک اسپید فول ایرانی [سرعت تا 50 کا] [کیفیت عالی] 💎❤⚡️ توضیحات 9,500  تومان 200000/50 فعال
163 لایک فول ایرانی [اکسپلور] [تضمین کیفیت] 🇮🇷💎❤ توضیحات 9,900  تومان 2000/100 فعال
157 لایک 100% واقعی ایرانی [اکسپلور] [تضمینی] 🇮🇷💎❤⚡️ توضیحات 12,900  تومان 500000/50 فعال
بازدید ویدئو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
166 بازدید POST - REEL - IGTV [استارت آنی] [ارزان] 👁 توضیحات 190  تومان 5000000/50 فعال
167 بازدید POST - REEL - IGTV [استارت آنی] [برنزی] 👁 توضیحات 458  تومان 10000000/100 فعال
168 بازدید POST - REEL - IGTV [استارت آنی] [نقره ای] 👁 توضیحات 620  تومان 50000000/100 فعال
169 بازدید POST - REEL - IGTV [استارت آنی] [طلایی] 👁 توضیحات 1,200  تومان 10000000/100 فعال
170 بازدید POST - REEL - IGTV [استارت آنی] [آلفا] 👁 توضیحات 1,900  تومان 30000000/100 فعال
171 بازدید POST - REEL - IGTV [استارت آنی] [حرفه ای اکسپلور] 👁 توضیحات 3,500  تومان 100000000/100 فعال
سیو / ایمپرشن / ریچ / بازدید پروفایل
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
22 سیو پست اینستاگرام [استارت آنی] [ارزان] 🔖 توضیحات 50  تومان 15000/500 فعال
23 سیو پست اینستاگرام [استارت آنی] [برنزی] 🔖 توضیحات 250  تومان 5000/250 فعال
72 بازدید پروفایل + بازدید ویدئو اینستاگرام [ارزان] توضیحات 450  تومان 1000/20 فعال
69 ایمپرشن اینستاگرام [ارزان] توضیحات 480  تومان 5000000/50 فعال
24 سیو پست اینستاگرام [استارت آنی] [نقره ای] 🔖 توضیحات 550  تومان 25000/10 فعال
70 ایمپرشن اینستاگرام [برنزی] توضیحات 660  تومان 250000/100 فعال
238 ایمپرشن - ریچ اینستاگرام [نقره ای] توضیحات 730  تومان 400000/50 فعال
248 ایمپرشن - بازدید پروفایل + بازدید ویدئو اینستاگرام [الماسی] توضیحات 730  تومان 1000000/20 فعال
232 سیو پست اینستاگرام [استارت آنی] [طلایی] 🔖 توضیحات 790  تومان 10000/10 فعال
246 ایمپرشن - ریچ اینستاگرام [طلایی] توضیحات 950  تومان 800000/20 فعال
234 سیو پست اینستاگرام [استارت آنی] [الماسی] 🔖 توضیحات 1,200  تومان 50000/30 فعال
247 ایمپرشن اینستاگرام [حرفه ای اکسپلور] توضیحات 2,450  تومان 10000000/100 فعال
235 سیو پست اینستاگرام [استارت آنی] [حرفه ای اکسپلور] 🔖 توضیحات 2,900  تومان 50000/100 فعال
249 ایمپرشن - بازدید پروفایل - ریچ اینستاگرام [حرفه ای اکسپلور] 💎 توضیحات 3,200  تومان 500000/20 فعال
استوری اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
25 بازدید استوری [ارزان] [همه استوری ها] 👁 توضیحات 150  تومان 1000/200 فعال
26 بازدید استوری [سرعت متوسط] [همه استوری ها] 👁 توضیحات 450  تومان 10000/100 فعال
27 بازدید استوری [استارت آنی] [همه استوری ها] 👁 توضیحات 550  تومان 20000/100 فعال
217 بازدید استوری [واقعی] [همه استوری ها] 👁 توضیحات 1,600  تومان 100000/100 فعال
236 بازدید استوری [سرعت بالا] [همه استوری ها] 👁 توضیحات 1,900  تومان 400000/100 فعال
218 رای استوری [استارت آنی] [گزینه 1] 👍 توضیحات 7,800  تومان 1000000/100 فعال
219 رای استوری [استارت آنی] [گزینه 2] 👍 توضیحات 7,800  تومان 1000000/100 فعال
220 پرسش استوری [استارت آنی] [پاسخ 1] ❓ توضیحات 7,800  تومان 1000000/100 فعال
221 پرسش استوری [استارت آنی] [پاسخ 2] ❓ توضیحات 7,800  تومان 1000000/100 فعال
222 نظرسنجی استوری [استارت آنی] [انتخاب چپ] 🟢 توضیحات 27,800  تومان 1000000/100 فعال
223 نظرسنجی استوری [استارت آنی] [انتخاب راست] 🔴 توضیحات 27,800  تومان 1000000/100 فعال
کامنت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
29 مجموعه کامنت [تعریف از پست علمی] 💬 توضیحات 13,900  تومان 120/5 فعال
30 مجموعه کامنت [تبریک عمومی] 💬 توضیحات 13,900  تومان 80/5 فعال
251 لایک کامنت اینستاگرام [ارزانترین در ایران] توضیحات 19,900  تومان 10000/20 فعال
252 لایک کامنت اینستاگرام [سرعت بالا] توضیحات 29,700  تومان 100000/20 فعال
260 کامنت 100% ایرانی [متن دلخواه] 💬 توضیحات 109,000  تومان 1200/10 فعال
ری اکشن تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
204 ری اکشن مثبت تلگرام [ 👍🤩🎉🔥❤🥰👏🏻 ] + بازدید پست توضیحات 2,800  تومان 500000/15 فعال
205 ری اکشن منفی تلگرام [ 👎😁😢💩🤮 ] + بازدید پست توضیحات 2,800  تومان 500000/15 فعال
206 ری اکشن تلگرام [ 👍 ] + بازدید پست توضیحات 2,800  تومان 500000/15 فعال
207 ری اکشن تلگرام [ 👎 ] + بازدید پست توضیحات 2,800  تومان 500000/15 فعال
208 ری اکشن تلگرام [ ❤ ] + بازدید پست توضیحات 2,800  تومان 500000/15 فعال
209 ری اکشن تلگرام [ 💩 ] + بازدید پست توضیحات 2,800  تومان 500000/15 فعال
210 ری اکشن تلگرام [ 🔥 ] + بازدید پست توضیحات 2,800  تومان 500000/15 فعال
211 ری اکشن تلگرام [ 🤮 ] + بازدید پست توضیحات 2,800  تومان 500000/15 فعال
212 ری اکشن تلگرام [ 🎉 ] + بازدید پست توضیحات 2,800  تومان 500000/15 فعال
213 ری اکشن تلگرام [ 😢 ] + بازدید پست توضیحات 2,800  تومان 500000/15 فعال
214 ری اکشن تلگرام [ 🤩 ] + بازدید پست توضیحات 2,800  تومان 500000/15 فعال
215 ری اکشن تلگرام [ 😱 ] + بازدید پست توضیحات 2,800  تومان 500000/15 فعال
216 ری اکشن تلگرام [ 😁 ] + بازدید پست توضیحات 2,800  تومان 500000/15 فعال
ممبر کانال تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
38 ممبر ارزان [کانال های زیر 200 k] توضیحات 6,000  تومان 80000/1000 فعال
35 ممبر فیک کانال [زیر 100 کا] توضیحات 6,500  تومان 100000/500 فعال
40 ممبر ارزان [کانال های زیر 300 k] توضیحات 7,500  تومان 80000/1000 فعال
106 ممبر فیک کانال [زیر 200 کا] توضیحات 7,500  تومان 100000/500 فعال
229 ممبر کانال تست توضیحات 8,900  تومان 80000/500 فعال
231 ممبر فیک اروپا [کانال های زیر 300 کا] 🇩🇪💎 توضیحات 9,000  تومان 60000/500 فعال
42 ممبر نیترو کانال [ویودار][کانال های زیر 200 k] توضیحات 9,900  تومان 100000/1000 فعال
96 ممبر اجباری کانال کم ریزش توضیحات 10,500  تومان 150000/1000 فعال
39 ممبر ارزان [کانال های زیر 500 k] توضیحات 10,500  تومان 50000/1000 فعال
95 ممبر اجباری کانال [ظرفیت 300 K] توضیحات 10,500  تومان 100000/1000 فعال
43 ممبر قفلی [کانال های زیر 200 k] توضیحات 10,900  تومان 150000/500 فعال
41 ممبر کانال فقط خانم توضیحات 10,900  تومان 10000/1000 فعال
189 ممبر ارزان [کانال های زیر 1 M] توضیحات 11,500  تومان 60000/1000 فعال
49 ممبر خارجی [ظرفیت 300 k] توضیحات 12,000  تومان 300000/500 فعال
97 ممبر ویو دائمی [کانال های زیر 500 k] توضیحات 12,900  تومان 200000/1000 فعال
46 ممبر فیک [کانال های زیر 1 M] توضیحات 12,900  تومان 100000/1000 فعال
190 ممبر ریزش صفر [کانالی های زیر 500 k] توضیحات 15,500  تومان 100000/500 فعال
98 ممبر قفلی [کانال های بالای 200 k] توضیحات 15,900  تومان 100000/1000 فعال
48 ممبر نیترو ویو بالا [کانال های زیر 1 M] توضیحات 15,900  تومان 100000/1000 فعال
191 ممبر ریزش صفر [کانالی های زیر 1 M] توضیحات 19,900  تومان 100000/500 فعال
50 ممبر کانال [کیفیت فوق العاده] توضیحات 20,900  تومان 100000/1000 فعال
99 ممبر گلد کانال [کیفیت پاپ آپ] توضیحات 26,500  تومان 50000/1000 فعال
51 ممبر پاپ آپ کانال [مختلط] توضیحات 49,000  تومان 10000/1000 فعال
52 ممبر پاپ آپ کانال [بانوان] توضیحات 65,000  تومان 10000/1000 فعال
224 ممبر آپلودر کانال [ممبر های کاملا واقعا] توضیحات 75,000  تومان 50000/1000 فعال
ممبر گروه تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
61 ممبر واقعی گروه توضیحات 9,900  تومان 50000/1000 فعال
100 ممبر واقعی گروه [چت کن] توضیحات 10,900  تومان 10000/1000 فعال
101 ممبر فروشگاهی گروه مختلط [فعال] توضیحات 19,000  تومان 5000/1000 فعال
55 ممبر فروشگاهی گروه آقا [فعال] توضیحات 24,000  تومان 10000/1000 فعال
62 ممبر گروه به گروه ایرانی [ارزانترین در ایران] 🇮🇷 توضیحات 28,500  تومان 100000/1000 فعال
59 ممبر فروشگاهی گروه خانم [فعال] توضیحات 65,000  تومان 10000/1000 فعال
225 ممبر آپلودر گروه [اعضای کاملا فعال گروه] توضیحات 75,000  تومان 50000/1000 فعال
بازدید پست تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
239 بازدید پست کانال [1 پست آخر] 👁 توضیحات 199  تومان 1000000/100 فعال
241 بازدید پست کانال [5 پست آخر] 👁 توضیحات 2,300  تومان 1000000/50 فعال
242 بازدید پست کانال [10 پست آخر] 👁 توضیحات 3,300  تومان 1000000/50 فعال
243 بازدید پست کانال [20 پست آخر] 👁 توضیحات 4,200  تومان 1000000/50 فعال
244 بازدید پست کانال [50 پست آخر] 👁 توضیحات 7,900  تومان 1000000/50 فعال
245 بازدید پست کانال [100 پست آخر] 👁 توضیحات 9,900  تومان 1000000/50 فعال
خدمات تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
77 بازدید ویدئو فوق ارزان تیک تاک توضیحات 450  تومان 100000000/1000 فعال
78 بازدید ویدئو واقعی تیک تاک توضیحات 550  تومان 10000000/1000 فعال
79 بازدید ویدئو ایرانی تیک تاک توضیحات 650  تومان 100000/100 فعال
80 لایک فوق ارزان تیک تاک توضیحات 15,000  تومان 10000/100 فعال
83 لایک واقعی تیک تاک توضیحات 39,900  تومان 20000/100 فعال
86 فالوور میکس تیک تاک توضیحات 45,000  تومان 1000/100 فعال
خدمات یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
259 بازدید ویدیو یوتیوب [ویژه] توضیحات 6,700  تومان 100000/5000 فعال
147 بازدید ویدیو یوتیوب [ارزانترین در ایران] توضیحات 11,000  تومان 10000000/2000 فعال
149 بازدید ویدیو یوتیوب [برنزی] [سرعت بالا] توضیحات 16,000  تومان 5000000/1000 فعال
148 بازدید ویدیو یوتیوب [ سرعت بالا ] توضیحات 17,500  تومان 1000000/1000 فعال
150 بازدید ویدیو یوتیوب [ نقره ای ] [ ضمانت 60 روزه ]♻ توضیحات 22,000  تومان 2147483647/100 فعال
132 سابسکرایب یوتیوب ارزان توضیحات 29,000  تومان 50000/100 فعال
151 بازدید ویدیو یوتیوب [ طلایی ] [ ضمانت 30 روزه ]♻ توضیحات 39,000  تومان 100000/100 فعال
133 سابسکرایب یوتیوب برنزی توضیحات 45,000  تومان 50000/100 فعال
152 بازدید ویدیو یوتیوب [ الماسی ] [ ضمانت 60 روزه ]♻ توضیحات 59,000  تومان 100000/100 فعال
135 سابسکرایب یوتیوب طلایی [30 روز ضمانت] توضیحات 146,000  تومان 50000/100 فعال
134 سابسکرایب یوتیوب الماسی [بدون ریزش] توضیحات 440,000  تومان 50000/100 فعال
137 سابسکرایب یوتیوب واقعی [ ضمانت 30 روزه ] توضیحات 665,000  تومان 2000/20 فعال
خدمات فالوور فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
103 فالوور پروفایل فیسبوک ارزان [30 روز ضمانت] توضیحات 6,900  تومان 1000000/1000 فعال
102 فالوور پیج فیسبوک ارزان توضیحات 21,000  تومان 10000000/1000 فعال
200 فالوور پیج فیسبوک واقعی[ضمانت 30 روز] توضیحات 22,000  تومان 3000000/500 فعال
104 فالوور پیج فیسبوک [ریزش کم] توضیحات 25,000  تومان 500000/200 فعال
خدمات لایک فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
253 لایک پست فیسبوک [واقعی] [ویژه] توضیحات 5,800  تومان 500/100 فعال
254 لایک پست فیسبوک [واقعی] [ارزان] توضیحات 6,900  تومان 2000/100 فعال
255 لایک پست فیسبوک [واقعی] [ضمانت 30 روز] ♻ توضیحات 9,800  تومان 10000/100 فعال
256 لایک پست فیسبوک [ظرفیت بالا] [سرعت خوب] ⚡️ توضیحات 10,800  تومان 100000/100 فعال
257 لایک پست فیسبوک [سرعت بالا] [ضمانت 30 روز] ⚡️♻ توضیحات 23,500  تومان 100000/50 فعال
258 لایک پست فیسبوک [استارت آنی] [ضمانت 60 روز] ⚡️♻ توضیحات 34,000  تومان 20000/100 فعال